گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

امکان دسترسی به اطلاعات فرونشست‌ها،زلزله‌ها و منابع معدنی کشور فراهم شد


از سوی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور دسترسی آزاد به اطلاعات پایه و کاربردی علوم زمین چون فرونشست‌ها، زلزله‌ها و پتانسیل معدنی کشور از طریق وب سایت پایگاه ملی داده‌های علوم‌ زمین فراهم شد

شعارسال:از سوی سازمان زمین‌شناسیو اکتشافات‌معدنی کشور دسترسی آزاد به اطلاعات پایه و کاربردی علوم زمین چون فرونشست‌ها،زلزله‌ها و پتانسیل معدنی کشور از طریق وب سایت پایگاه ملی داده‌های علوم‌ زمین فراهمشد.

به گزارش ایسنا،تولید اطلاعات پایه برای بخش‌های دولتی و خصوصی از جمله ماموریت‌های سازمان زمین‌شناسیو اکتشافات معدنی است. در این راستا محتوای اطلاعات پایه و کاربردی این سازمان بر بستر web gis در اختیار کاربران قرار گرفته است.این اقدام سازمان زمین شناسی در جهتالکترونیکی کردن اطلاعات و خدمات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور است.

اطلاعات مربوط بهزمین‌شناسی که در حال تولید است در دو حیطه مرتبط با "مخاطرات زیست‌محیطی"از جمله آلودگی‌ها، فرونشست‌های زمین، سیل و زلزله و نیز اطلاعات "معدنی و شناساییپتانسیل‌های معدن" است. این اطلاعات برای سازمان برنامه و بودجه، استانداری‌ها،سازمان حفاظت از محیط‌زیست، شهرداری‌ها و سازمان فضایی، فعالین بخش معدنی و خصوصی وغیره می‌تواند مفید باشد.

اطلاعات مربوط بهسازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور بیش از 60 سال قدمت دارد و تولیدات اطلاعاتزمین‌شناسی از طریق پروژه داده‌باز (open data) در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد و دولتبا نامه و مکاتبه و حتی فعالان این بخش می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند.

تاکنون به دلیل ارتباطاتکم میان دستگاه‌ها این اطلاعات در سطح وسیع منتقل نمی‌شد؛ اما با جلسات متعددی که سازمانزمین شناسی با سازمان فضایی، سازمان جغرافیایی ارتش و سازمان نقشه‌برداری برگزار کردتجاری‌سازی اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات برای اشتغال‌زایی و توسعه کسب و کار دراین بخش فراهم شد.

این اطلاعات با آدرسhttp://webgis.ngdir.irقابل دسترسی برای مخاطبان و علاقه‌مندان علوم‌زمین است. علاوه برآن کارشناسان در حال بارگذاری اطلاعات بر مبنای web gis هستند و در حال حاضر ورود به این بستر با کلمه عبورامکان‌پذیر است و به زودی این درگاه پس از تکمیل اطلاعات برای عموم علاقه‌مندان قابلمشاهده خواهد بود.

شعار سال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار16آبان 97، کدخبر:97081607874، www.isna.ir

منبع: شعار سال


addup.center