گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

پیش بینی مؤسسات بین‌المللی افزایش صادرات نفت ایران است

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن اعلام کرد: مؤسسات بین‌المللی انرژی پیش ‌از این، صادرات نفت ایران را در دوره‌ تحریم‌های جدید زیر یک میلیون تخمین می‌زدند، اما با خرید نفت توسط 8 کشور، اکنون صادرات نفت ایران را تا یک ‌میلیون و‌ 850 هزار بشکه تخمین می‌زنند

شعارسال:سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندناعلام کرد: مؤسسات بین‌المللی انرژی پیش ‌از این، صادرات نفت ایران را در دوره‌ تحریم‌هایجدید زیر یک میلیون تخمین می‌زدند، اما با خرید نفت توسط 8 کشور، اکنون صادرات نفتایران را تا یک ‌میلیون و‌ 850 هزار بشکه تخمین می‌زنند.


 حمید بعیدی نژاد روز چهارشنبه با انتشار پیامی در صفحه‌ اینستاگرامی خود نوشت: مؤسساتغربی برای اولین بار تأکید می‌کنند که با روش‌های نوینی که ایران در خصوص صادرات نفتخود پیش‌گرفته است، هیچ موسسه‌ای امکان رهگیری دقیق صادرات نفت ایران را ندارد.

وی افزود: اولینبار نشریه فوربس بود که تخمین‌های مؤسسات انرژی از میزان صادرات ایران را به علت به‌کارگیریروش‌های جدید صادرات نفت توسط ایران، غیردقیق و ناصحیح اعلام کرده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت‌ماهگذشته خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و دوشنبه گذشته دوره تازه تحریم‌های ضد ایرانیرا با محور کاهش صادرات نفت به اجرا گذاشت.

سایر کشورهای امضاکنندهبرجام یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه ضمن محکوم کردن خروج این کشور از اینتوافق چندجانبه بین المللی، تاکید کردند که به برجام پایبند مانده و از تجارت شرکتهایشان با ایران حمایت می کنند.

ترامپ با حربه تروریسماقتصادی و تحریم های یک جانبه غیرقانونی و فشار به جامعه جهانی به دنبال ایجاد جنگروانی و القای انزوای ایران است اما تجربه ماه های اخیر و همراهی نکردن جهان با آمریکانشان داد که این کشور هیچگاه به هدف خود دست نخواهد یافت.

تحریم هایی که آمریکایک جانبهر علیه ملت ایران اعلام می کند، از مدت ها قبل شروع شده و جامعه جهانی با آنهاهمراهی نکرده تا جائیکه ترامپ مجبور شده است از برخی از آنها عقب نشینی کند. در اینمورد می توان به اظهارات رئیس جمهوری ، وزیر امور خارجه و رئیس بانک مرکزی ایران اشارهکرد.

حسن روحانی رئیسجمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است هیچ تحریمی نیست که آمریکا بخواهد بعدا انجام دهد،بعضی از افرادی که در آمریکا به دنبال تحریم ایران بودند بیش فعال بودند؛ بنابراینهیچ چیز جدید برای نوامبر ( 13 آبان ماه) وجود ندارد که انجام دهد و این یک موضوع کاملاتبلیغی و روانی است.

محمد جواد ظریف وزیرامور خارجه ایران هم درحاشیه نشست سه جانبه وزرای امورخارجه ایران، ترکیه و جمهوریآذربایجان دراستانبول گفت: آمریکایی ها با تحریم های غیرقانونی علیه ایران به هدف پیشبینی شده خود نرسیدند.

عبدالناصر همتی رییسبانک مرکزی نیز با اشاره به عقب نشینی دولت آمریکا از ادعای خود برای به صفر رساندنفروش نفت ایران، خاطرنشان کرد: دولت آمریکا هر کاری که می خواست، انجام داد و اتفاقجدیید نخواهد افتاد.

کارشناسان و ناظرانمنطقه ای و بین المللی تاکید دارند که آمریکا هرگز قادر نیست خرید نفت از ایران رابا اعمال تحریم ها به صفر برساند و حتی وزیر نفت سعودی اعتراف کرده است که عربستانقادر نیست با افزایش صادرات خود مانع افزایش بهای نفت در بازار جهانی شود.

در راستای مقابلهبا تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا ضمن فعال کردن قانون انسدادبرای حمایت ا زفعالیت شرکت های خود در ایران، اعلام کرد که سا زوکار مالی برای ادامهتجارت شرکت های خارجی با ایران و همچینن فروش نفت ایران و امکان مبادله تجاری ایرانبا جهان ارائه می کند.

بسیاری از ناظرانسیاسی و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تحریم نفت ایران در بلندمدت همراه با افزایشبهای نفت به تضعیف دلار در سطح بین المللی منجر شده و به شکست و عقب نشینی آمریکا میانجامد، روندی که بخشی از آن در صحبت های برخی مقامات آمریکا دیده می شود.

«جان بولتون» مشاور رئیس جمهوری آمریکا بالحنی که حاکی از ناکامی آمریکا در تحریم ایران است، به همراهی نکردن شرکای تجاری مهمتهران در تحریم‌های یکجانبه کاخ سفید علیه ایران اعتراف کرد.

وی که سخنانش درموسسه آمریکایی «همیلتون» بیانگر عقب نشینی آمریکا از راهبرد به صفر رساندن صادراتنفت ایران است، برای توجیه این عقب نشینی و عدم همراهی کشورها گفت که قصد نداریم بهدوستان و هم‌پیمانان خود آسیبی بزنیم.

شبکه رسانه ای بلومبرگدر گزارشی با اشاره به مخالفت کشورها با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران نوشت:بسیاری از کشورهای خریدار نفت ایران یا آشکارا تحریم های آمریکایی را نقض می کنند ویا خواستارمعافیت از تحریم های ضدایرانی آمریکا هستند.

آخرین خبرها حاکیهستند که آمریکا تاکنون مجبور شده است دست کم 8 کشور را از تحریم نفتی علیه ایران معافکند.

شعارسال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا ، تاریخ انتشار16آبان 97، کدخبر: 83092141، www.irna.ir

منبع: شعار سال


addup.center