گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

در ابتدای دولت دوازدهم بیشترین لابی برای رای آوری کرباسیان انجام شد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

هشی گفت: همه وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها مسئولیت تضامنی دارند. اما این وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها استقلال ندارند و مدیران آن کارمند دولت به حساب می‌آیند. از سوی دیگر روابط مسئولان با یکدیگر چندان شفاف نیست. مشخص است در این صورت مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مجبورند هر روز از مسئول دفتر رئیس‌جمهوری دستور بگیرند که چه اقدامی را انجام دهند.
شعارسال: عباس هشی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص تغییراتدر تیم اقتصادی دولت اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت که تیم جدید اقتصادی دولت و یاکارگروه‌های تخصصی تشکیل‌شده توسط رئیس‌جمهوری معجزه کنند. در گذشته هم تغییر وزراتاثیری بر روند اجرایی برنامه‌ها و سیاست‌ها نداشته است. به عنوان مثال یکی از دلایلاستیضاح مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد، به عدم اجرای سیاست‌های اصل44 قانوناساسی بازمی‌گردد. حال باید از نمایندگان پرسید که پیش از این، کدام وزیر بر اجرایاین اصل پایبند بود؟

وی افزود: همچنین پیش از آقای کرباسیان، علی طیب‌نیا هم با شعار اجرایاصل44 و مبارزه با فساد رأی اعتماد مجلس را گرفت، اما نمایندگان بدون توجه به تجربیاتگذشته به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد می‌دهند. متاسفانه گاهی مجلس‌نشینان دچارتناقض آرا می‌شوند، طوری که در ابتدای دولت دوازدهم، برخی افراد برای اطمینان ازانتخاب آقای کرباسیان بیشترین لابی را انجام دادند و درنهایت با 240 رأی موافق اورا به وزارت اقتصاد فرستادند، اما پس از گذشت 1.5 سال از فعالیتش، به استضیاح اورأی مثبت دادند.

هشی گفت: آقای کرباسیان به‌روشنی اعلام کرد که کسی در وزارتخانه بهدستوراتش عمل نمی‌کند. این امر نشان می‌دهد که تغییر در تیم اقتصادی و استفاده ازنظرات اقتصاددانان فقط بخشی از موضوع است، باید دید که تا چه میزان نظرات آنها درسیاست‌گذاری‌ها تاثیر می‌گذارد. در این زمینه باید گفت که تصمیمات پیش از ارائهنظرات این افراد اتخاذ می‌شود، جلسه دولت با کارشناسان جنبه صوری دارد و فقط تصمیماتاز پیش تعیین‌شده به عنوان نتایج این جلسات منتشر می‌شود؛ به همین علت است که عده‌ایاز اقتصاددانان و کارشناسان در این نشست‌ها شرکت نمی‌کنند.

وی عنوان کرد: حال اگر نظرات اقتصاددانان در تصمیم‌گیری‌ها هم واقعاموثر باشد، باید رئیس‌جمهوری آنها را به وزرا و وزیران هم این نظرات را به بدنهاجرایی انتقال دهند. پرسش این است که آیا بدنه اجرایی حاضر به اجرای این تصمیمات می‌شود؟متاسفانه پاسخ منفی است.

هشی خاطرنشان کرد: همه وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها مسئولیت تضامنیدارند. اما این وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها استقلال ندارند و مدیران آن کارمند دولتبه حساب می‌آیند. از سوی دیگر روابط مسئولان با یکدیگر چندان شفاف نیست. مشخص استدر این صورت مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مجبورند هر روز از مسئول دفتر رئیس‌جمهوریدستور بگیرند که چه اقدامی را انجام دهند. در غیر این صورت متهم به خودسری می‌شوندو حکم عزلشان را همان روز دستشان می‌دهند. پس غیرمنصفانه است که بخواهیم برخیافراد نظیر آقایان واعظی، نوبخت یا نهاوندیان را در این زمینه مقصر جلوه دهیم.آنها بنا به سمت و عنوانی که دارند نقششان در امور برجسته‌تر شده و مورد هجمه برخیرسانه‌ها قرار گرفته‌اند

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت نود اقتصادی ،تاریخ انتشار: 15 آبان 1397 ، کدخبر: 2115688 ، www.90eghtesadi.ir

منبع: شعار سال


addup.center