تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

ارتباط ساعات کار با سابقه بیمه


پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس روز و ساعت تعیین و به سازمان مزبور پرداخت می‌شود به ترتیبی که برای هشت ساعت کار یک روز بیمه منظور می‌شود
ارتباط ساعات کار با سابقه بیمه

شعار سال: ساعات کار در کارگاه‌هاو کارخانجات مشمول قانون کار، مدت زمانی است که کارگر نیرو و یا وقت خود را بهمنظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. ساعات کار در هفته 44 ساعت است ودر کارهای نوبتی که ساعات کار به صورت چرخشی انجام می‌شود، ساعات کار در ماه نبایداز 176 ساعت بیشتر باشد. ضمن اینکه ساعت کار در شبانه‌روز نباید از هشت ساعت (ماده51 قانون کار) تجاوز کند و در صورت نیاز به کار بیشتر، فقط می‌توان چهار ساعتاضافه‌کار در روز برای کارگر منظور کرد که این مدت نیز باید با موافقت کارگر وپرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار که 40 درصد اضافه بر مزد روزانه کارگر است، تعیین وپرداخت شود.

البته چنانچه شرایط اضطراری براثر حوادث غیرمترقبه یا احیای مجدد کارگاه به وجود آید می‌توان اضافه‌کار بیشتری را از کارگرطلب کرد که با حالت عادی متفاوت است (ماده 59 قانون کار).

زمان صرف صبحانه و ناهار جزء ساعات کار نیستولی چنانچه در کارگاهی از ابتدا ساعت صرف ناهار جزء ساعات کار محسوب شده باشد اینرویه باید ادامه یابد. نکته قابل توجه دیگر اینکه ساعات کار در مشاغل سخت و زیان‌آورشش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته است. همچنین ساعات کار روزانه کارگر نوجوان نیمساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافقکارگر و کارفرما تعیین خواهد شد، کارگر نوجوان فردی است که بین 15 تا 18 سال سندارد.

اضافه‌کاری چیست؟

کار اضافی به کاری گفته می‌شود که علاوه‌برساعات معمولی روزانه و هفتگی انجام شود. کار اضافی برای کارگر و کارفرما مزایاییدارد این امر برای کارگر مزد و درآمد بیشتری دارد و برای کارفرما بهره‌گیری بیشتراز امکانات کارگاه بدون استخدام کارگر جدید و پرداخت حق بیمه.

در موارد زیر تعیین اضافه‌کاری برایکارگر ممنوع است:

1-کارگری که کار شبانه انجام می‌دهد. کار شبانه از ساعت22 شب تا شش صبح را شامل می‌شود و از ساعت شش صبح تا 22 شب کار روزانه خواهد بود.2-کارگری که به کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور اشتغال دارد. 3-کارگر نوجوان.

بیمه و ساعات کار

پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی براساس روز و ساعت تعیین و به سازمان مزبور پرداخت می‌شود به ترتیبی که برای هشتساعت کار یک روز بیمه منظور می‌شود. حق بیمه دریافتی بابت اضافه‌کاری نیز فقط برمیزان خدمات سازمان تأثیر دارد و موجب افزایش مدت سابقه فرد نمی‌شود. با این حالبا توجه به مدت کارکرد هر فرد در کارگاه‌های مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی درطول ماه حق بیمه پرداخت و متناسب با آن حق بیمه منظور می‌شود. در برخی از مشاغلمدت کار در ماه کمتر از 30 روز است و در واقع به صورت پاره‌وقت و ساعتی انجام می‌شودکه در این موارد لازم است با توجه به نوع شغل مدت قابل قبول کارکرد در طول ماهمورد توافق سازمان و صنف مربوطه قرار گیرد و بر اساس آن مبلغ بیمه دریافت شود. درهر حال مبنای تعیین سابقه این افراد این گونه است که هشت ساعت کار یک روز سابقه منظورشود. بهتر است در مشاغلی که ماهیت کوتاه‌مدت و پاره‌وقت یا ساعتی دارند دستمزد ومیزان مدت‌زمان کارکرد در ماه تعیین شود؛ مثل شغل منشی‌گری در مطب‌ها یا دفاتروکالت یا مشاوره.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آنا، تاریخ 21 شهریور 97، کد مطلب: 442829:www.ana.ir


منبع: شعار سال

مصوبات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت در سقف معاملات را حذف کرد


«رانتی به رانت دیگر بدل شد.» این خلاصه نتیجه ابلاغیه‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای به‌ظاهر حذف دلالی و واسطه‌گری در بورس كالاست.
مصوبات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت در سقف معاملات را حذف کرد

شعار سال: ماجرااز این قرار است كه با تعیین نرخ 4200 تومان یارانه‌ای به‌عنوان قیمت پایه دربورس، گروه مشخصی از واسطه‌گران به نظر می‌رسد به داده‌های رانتی دسترسی داشتند،عمده محصولات را خریداری كرده و با ایجاد كمبود ظاهری در بازار، به عرضه محصولاتدر خارج از بورس، با قیمت‌های بسیار كلان به خریداران اصلی پرداختند؛ اقدامی كهبسیاری از شركت‌های پایین‌دستی را به ورطه ورشكستگی كشاند. حالا دولت در اقدامیجدید برای حذف این رانت كه با تصمیم اشتباه خود او ایجاد شده بود، سقف رقابتمحصولات در معاملات را برداشت تا این سودجویان را حذف كند، اما نتیجه چه می‌شود؟دوباره همان دلالان كه با یارانه 4200تومانی محصولات عمده‌ای را ذخیره كرده‌اند،همان محصولات یارانه‌ای را به قیمت آزاد در بورس كالا عرضه می‌كنند. با این تفاوتكه این‌بار، سود بسیار كلانی از جیب این دلالان به جیب بالادستی‌های پتروشیمی،فولاد و دیگر گروه فلزات می‌رود؛ همان گروه‌هایی كه ارز خود را حتی با زور دولتنیز در بازار عرضه نمی‌كنند و سرپیچی هماهنگی را در مقابل اقتصاد كشور دنبال می‌كنند.اما وقتی از این جابه‌جایی رانت حرف می‌زنیم، دقیقا از چه چیز سخن می‌گوییم؟
شهریورماه بستر چند تغییر اساسی در شیوه معاملات در بورس كالا بود.پنجم شهریور، بر اساس ابلاغیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سقف رقابت در معاملاتبورس كالا برای فولاد 10 درصد و برای مسو آلومینیوم آزاد اعلام شد. دو هفته بعد، در تاریخ 20شهریور، همین سقف برایمحصولات فولادی به دستور معاون معدنی وزیر صنعت، حذف و دیروز در تاریخ 26 شهریورنیز، به دستور مستقیم محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محدودیت در سقف رقابتمحصولات پتروشیمی نیز لغو شد. این اقدامات به دنبال گسترش واسطه‌گری در بورس كالاو خرید عمده محصولات بر پایه چهارهزارو 200 تومانی با بازه فروش حدود پنج تا10درصدی و كمبود محصولات در بازار صورت گرفت. در اینجا، دست دلالان پر بود و اغلبصنایع پایین‌دستی با كمبود محصول مواجه شدند. حالا این دلالان بودند كه می‌توانستند محصولاتخریداری‌شده را با هر نرخی بفروشند؛ نرخ‌هایی كه با فاصله بسیار زیاد حتی تا 17هزار تومان نیز گزارش شده بود. ایجاد این بستر مسموم، سبب شد كه دولت به دنبال حذفواسطه‌گری برآید؛ واسطه‌گرانی كه البته غیروابسته نبودند و بدون تردید از رانت ویژه‌ایبرای دستیابی به بیشترین خرید در بازار برخوردار بودند. این اقدامات كه به‌تدریجبه بهانه دلالی در بورس كالا به‌صورت قطره‌چكانی منتشر شد، روی دیگری هم دارد. باحذف محدودیت در سقف رقابت این محصولات، معاملات در بورس كالا با هر نرخی كه رقابتدر بازار ایجاب كند، انجام می‌گیرد. این اتفاق، سبب نزدیكی قیمت‌ محصولاتی كه قبلایارانه‌ای خریداری شده بودند، به بازار آزاد می‌شود و سود مستقیما به جیب شركتخریدار می‌رود؛ پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و صنایع وابسته به مس و آلومینیوم. ایناتفاق بدان‌ معناست كه دوباره بخش‌های قدری كه این روزها برچسب دورزدن سامانه نیمارا بر پیشانی دارند و دولت به‌سختی توانسته آنها را راضی كند كه ارز خود را به بازاربیاورند، قوی‌تر شوند و سركشی‌شان بنا بر تجارب اخیر، بیشتر شود.
برخی کارشناسان این اقدام را هرچند در ظاهر برای مقابله با واسطه‌گری برمی‌شمردند،اما از آن در قالب «تبدیل رانت به رانتی دیگر»، خطاب می‌كنند. اما اینكه چرا این اتفاقات در شرف وقوع است و ناظریبر چنین عملكردی وجود ندارد، موضوعی است كه سیاست‌گذاران باید نسبت به آن پاسخ‌گوباشند. در هر حال، این بازی پیچیده، فقط اعتماد عمومی به تصمیم‌های مقطعی سیاست‌گذارانرا زیر سؤال می‌برد و مفهوم دیگری را دنبال نمی‌كند. این رانت‌ها كه فقط جیب بهجیب می‌شود، منافع چه كسانی یا چه گروه‌هایی را تأمین می‌كند؟
بازی بزرگ
حسین راغفر، اقتصاددان، می‌گوید: این یك بازی است كه دولت خود آن راساماندهی می‌كند. فسادهای مالی و اقتصادی در اموال عمومی مانند 20 میلیارد دلارارزی كه در مدت كوتاهی از سوی بانك مركزی پرداخته و بخش قابل توجهی از آن از كشورخارج شد و شركت‌هایی كه به گفته دادستانی، یك‌ماهه ایجاد شدند و این مبالغ رادریافت كرده و كالا را وارد كشور نكردند و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر نشداسامی آنها را علنی كند، نوعی بی‌اعتنایی به شعور افكار عمومی است. راغفر با اشارهبه نمونه‌ای از رانت ایجادشده در بورس كالا می‌‌گوید: در صنعت پلیمر كه از صنایعپایین‌دستی پتروشیمی محسوب می‌شود، اتفاق عجیبی رخ داد. در این مدت فقط 40 درصد پی‌وی‌سیبه تولیدكنندگان اصلی و باسابقه داده شد و 60 درصد دیگر آن به افرادو تعاونی‌هایی رسید كه با خرید محصول با ارز چهارهزارو 200 تومانی و ایجاد كمبوددر بازار برای خریداران واقعی، همین محصولات را با قیمتی فراتر از چهار برابرقیمت، 17 هزار تومان به فروش رساندند. این اتفاق سبب شد تعدادی از این شركت‌هایپلیمری ورشكسته شوند. او با طرح این پرسش كه چه كسی ناظر بر این توزیع رانت است كهزمینه را برای نارضایتی‌های گسترده فراهم كرده، ادامه می‌دهد: تردیدی ندارم كهتعمدی وجود دارد.

سودی كه دوباره به جیب پتروشیمی‌ها می‌رود
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی نیز با تأیید جابه‌جایی رانت با تصمیم موقتی دوباره وزارت صنعت،معدن و تجارت می‌گوید: با مبنای قراردادن چهارهزارو 200 تومان به‌عنوان قیمت پایهدر بورس كالا، رانتی ایجاد شد كه دلالان و واسطه‌ها از آن سود بردند. به گفته او،برخی با دلار چهارهزارو 200 تومانی محصولات را خریداری كرده و رقابت نیز در سطح 5تا 10 درصد بود و قیمت كالایی كه می‌خریدند با بازار تفاوت فاحش داشت و همین امر،سوءاستفاده در بازار را افزایش داد. حسینی با بیان اینكه با حذف آن رانت در قالبلغو محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی، رانت دیگری به وجود آمد، می‌گوید: بابرداشتن محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی كه تا امروز حدود پنج درصد قیمت پایهبود، سود كلانی به جیب واحدهای پتروشیمی می‌رود و دیگر این رانت در اختیار واسطه‌هاقرار نمی‌گیرد. او تصریح می‌كند: اینكه این سود كه ناشی از كمبود در بازار است دراختیار واحدهای پتروشیمی قرار می‌گیرد، اشتباه بزرگی است، زیرا بنا به تجربه، اینسود به صنعت و مصرف‌كننده برنمی‌گردد و دوباره عده‌ای از ذی‌نفعان به دولت فشار می‌آورندو تصمیم دیگری گرفته می‌شود و عده دیگری متضرر می‌شوند. حسینی ادامه می‌دهد: كارعاقلانه آن است كه مابه‌التفاوت قیمت در بورس كالا و بازار آزاد، در صندوقی جمع‌آوریشده و به فعالیت‌های صنایع پایین‌دستی نفت، گاز و پتروشیمی داده می‌شد تا اینكه دوبارهبه جیب شركت‌های پتروشیمی برود. به گفته او، تصمیمات‌ مقطعی و یك‌جانبه‌ دولت درنهایت به ضرر كشور تمام خواهد شد.
این در حالی است كه تاكنون به گفته رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملیصنایع پتروشیمی، پتروشیمی‌ها متعهد هستند از 26مرداد تا پایان سال شش‌میلیارد‌و 986میلیون‌و 800هزاردلار ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند و از این رقم تاكنون، از21 فروردین سال جاری تا 21 مرداد در مجموع دومیلیارد‌و 571‌میلیون‌و 800هزار دلارارز حاصل از صادرات توسط پتروشیمی‌ها در سامانه نیما عرضه شده است.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 27 شهریور 97، شماره: 3247منبع: شعار سال

شاهد متعادل شدن قیمت‌ها در بورس رخ‌نمایی کرد


بورس اوراق بهادار تهران دیروز جهش دو درصدی شاخص کل را در کارنامه خود به ثبت رساند. مهم‌ترین دلایل تداوم سقف‌شکنی قیمت‌ها در بورس تهران، به بحث آزادسازی نرخ‌ها برمی‌گردد. جایی که حالا محصولات شیمیایی در کنار فولاد و دیگر محصولات عرضه‌شده در بورس کالا با حذف سقف نوسان از قید قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌اند.
شاهد متعادل شدن قیمت‌ها در بورس رخ‌نمایی کرد

شعار سال: بررسی‌نشان می‌دهدقیمت محصولات فولادی در بورس کالا پس از آزادسازی کمتر از سطوحی بود که چند هفتهاخیر توسط دلالان در بازار غیررسمی تعیین می‌شد. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف تصورعموم، بحث آزادسازی نرخ‌ها نه‌تنها موجب گرانی نمی‌شود، بلکه قیمت‌ها را پایین‌تراز نرخ‌های بازار دلالی قرار می‌دهد. بر این اساس، متشکل کردن بازارها و بهبودسازوکار تعیین قیمت‌ها، نرخ تعادلی را به سطوحی کمتر از بازار دلالی می‌رساند. بهاین ترتیب، بار دیگر اعتماد به «مکانیزم بازار» برای تعیین قیمت‌ها هم به نفع مصرف‌کنندهاست و هم منافع تولیدکننده را تضمین می‌کند. به‌عبارت دقیق‌تر، مصرف‌کننده می‌تواندمحصولات مورد نیاز خود را با قیمتی کمتر از بازار غیرمتشکل تهیه کند. تولیدکننده نیزبا فروش در نرخ‌های تعادلی قادر خواهد بود تولیدات خود را حفظ کند. بنابراین حذفواسطه‌های رانت‌جو می‌تواند به الگویی مناسب برای سایر بازارهای نامتعادل تبدیلشود.

معاملات دیروز بورستهران با تداوم رشد قابل‌ملاحظه شاخص کل آغاز شد. شاخص اصلی این بازار به لطفاستمرار تقاضای قدرتمند در اغلب صنایع بورسی جهش سه هزار و 58 واحدی را به نمایشگذاشت و برای اولین‌بار به کانال 158 هزار واحدی گام نهاد. قدرت‌نمایی پایدار نقدینگیدر عموم سهم‌ها در کنار برداشتن سقف نوسان قیمت محصولات پایه پتروشیمی در بورسکالا از موثرترین عوامل تداوم رشد شاخص در روز گذشته محسوب می‌شوند. همزمان با رفعمحدودیت‌ها در معاملات کالایی شاهد شکل‌گیری سطحی از تعادل در معاملات فولادی بورسکالا طی روز گذشته بودیم.

پیام اولین گامآزادسازی «فولادی‌«ها

نکته جالب توجه پساز آزاد‌سازی نرخ‌ها در بورس کالا کاهش قیمت‌ این محصولات نسبت به بازار دلالی درهفته‌های اخیر است. قیمتی که دیروز برای محصولات فولادسازان در بورس کالا کشف شد،کمتر از قیمت بازارهای دلالی در روزهایی بود که عرضه‌کنندگان ملزم به عرضه محصولاتخود با سقف نوسان قیمت در بورس کالا بودند. بر همین اساس مهم‌ترین پیامی که می‌تواناز این موضوع برداشت کرد این است که آزاد‌سازی نرخ‌ها برخلاف تصور عموم منجر بهگرانی نمی‌شود. بلکه با ایجاد یک بازار متشکل و براساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها را بهکمتر از نرخ‌های بازار دلالی خواهد رساند. اگر آزادسازی نرخ در بازارها به‌طورکامل شکل بگیرد، می‌توان شاهد کاهش قیمت‌ها نسبت به مقاطعی باشیم که قید قیمت‌گذاریدستوری در نهایت جیب یک عده واسطه را پر می‌کرد و منافع مصرف‌کننده و تولید‌کنندهرا توامان تحت‌الشعاع قرار می‌داد. این موضوع می‌تواند به‌عنوان الگویی برای بازارارز و حتی خودرو نیز مدنظر قرار بگیرد. اگر آزادسازی نرخ در بازار ارز نیز به‌صورتکامل صورت بگیرد، نه تنها شاهد تفاوت قابل‌توجه نرخ ارز بازار و نرخ سامانه نیمانخواهیم بود، بلکه به‌تدریج نرخ ارز براساس واقعیات اقتصادی سطوح پایین‌تری را نیزتجربه خواهد کرد و بهبود وضعیت کنونی اقتصاد را نیز به‌دنبال خواهد داشت.

مقایسه قیمت‌هایکشف شده در کلیه معاملات محصولات فولادی در روز گذشته و بر اساس سازوکار جدید حکایتاز حرکت بازارهای کالایی به سمت تعادل است. در واقع، این رویداد دو پیام برای متولیانو فعالان بورس در بر داشت. یکی این بود که برداشتن سقف دامنه نوسان به‌رغم نگرانی‌هاینهاد ناظر نه‌تنها به التهاب در این بازار دامن نزد بلکه زمینه‌ساز برخورد آزادانهعرضه و تقاضا و کشف متعادل قیمت‌ها شد. پیام دیگر این معاملات برای فعالان بورستهران نشان داد که تحلیلگران باید در مدل‌های برآورد خود بازنگری جدی داشته باشند.«دنیای اقتصاد» طی گزارشی در بیست‌وهشتم مردادماه سود مورد اجماع 57 شرکت بورسی رااز منظر 31 گروه تحلیلی فعال در بازار سرمایه منتشر کرد که اغلب تحلیلگران قیمت‌هایمفروض فولادی خود را پایین‌تر از قیمت‌های کشف شده برای کالاهای پایه طی اولیننوبت آزادسازی قیمت‌ها در نظر گرفته‌اند.

رصد معاملات فولاددر بورس کالا

بررسی جزئیاتمعاملات کالایی فولادسازان در روز گذشته حاکی از رشد قابل‌توجه قیمت فروش شرکت‌هانسبت به معاملات مرحله قبل است. به‌طور مشخص، در این روز 11 هزار تن ورق گرم گرید C فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه دو میلیون و 819 هزارتومان به ازای هر تن عرضه شد. در اولین مرحله معاملات بر اساس سازوکار آزاد نوسانقیمت، میانگین هر تن ورق گرم فولاد مبارکه با قیمت سه میلیون و 380 هزار تومانمعامله شد. قیمت این محصول در جلسه قبلی دو میلیون و 841 هزار تومان بود. مقایسه اینارقام نشان می‌دهد که قیمت ورق گرم گرید C فولاد مبارکه نسبت به مرحله قبلیدر چهاردهم شهریور رشد حدود 19 درصدی داشته است. از طرف دیگر، روز گذشته، هر تنورق گرم گرید B فولاد مبارکه نیز روز گذشته به میزان سه میلیون و 579 هزارتومان قیمت خورد که نسبت به مرحله قبلی 26 درصد رشد داشته است. نکته جالب توجه ایناست که قیمت کشف شده در معاملات دیروز بیش از متوسط قیمت مورد اجماع تحلیلگرانبورس تهران بوده است. طبق گزارشات در بیست‌وهشتم مرداد از اجماع تحلیلگران منتشرکرد، هر تن ورق گرم فولاد مبارکه از سوی کارشناسان برای سال 97 به‌طور میانگین سهمیلیون و418 هزار تومان برآورد شده که قیمت کشف شده در اولین مرحله از آزادسازی قیمت‌هاطی روز گذشته، رقمی بیش از این مقدار را نشان می‌دهد.

چشم‌انداز موج سوم

یکی از ویژگی‌هایبرجسته معاملات دیروز رسیدن ارزش معاملات به رقم قابل‌ملاحظه یک‌هزار و 120 میلیاردتومان بود. به‌طور کلی طی هفته‌های اخیر ارزش معاملات روند فزاینده خود را ادامهداده و همزمان نیز ارزش سهام به‌طور محسوسی افزایش یافته است. در تابستان امسال، اینسومین موج رونق بازار است که جریان نقدینگی توام با شاخص سهام به‌طور فزاینده رشدداشته است. اولین موج صعودی همزمان با جهش نرخ‌های ارز در ابتدای تیرماه رقم خوردکه بازدهی متوسط 16/ 20 درصدی سهام را به ارمغان آورد. دومین موج صعودی در نیمهنخست مرداد با آزادسازی ارز صادرکنندگان غیرنفتی اتفاق افتاد و شاخص سهام بیش از5/ 22 درصد افزایش یافت. در سومین مرحله از رشد تابستانی بورس تهران طی هفته اخیرمساله حذف سقف رقابت محصولات در بورس کالا به‌عنوان محرک اصلی رشد شاخص تکرار شد(17 شهریور تا 24 شهریور؛بازدهی بیش از 8/ 14 درصدی). مخرج مشترک رشد پرشتاب بازاردر دو مرحله قبلی اصلاح نسبی قیمت‌ها پس از تجربه بازدهی‌های قابل‌توجه بود.انتظار می‌رود این بار نیز قیمت‌ها به‌طور نسبی وارد مدار اصلاح شود. مهم‌ترین‌مسائل بازار پس از اصلاح قیمت‌های فروش شرکت‌ها، اصلاح نرخ خوراک واحدهای بزرگپتروشیمی و همچنین نحوه تعیین یارانه انرژی در وضعیت اقتصادی جدید است. قیمت انرژیگرچه نسبت به اهرم رشد سودآوری از منظر افزایش نرخ ارز و قیمت‌های فروش قابل‌توجهنیست اما می‌تواند به شفافیت محیط اقتصادی و افزایش کارآیی از مجرای کاهش رانتانرژی تولیدکنندگان کمک شایانی کند.

حذف آخرین مانع

معاملات دیروز درحالی شروع شد که وزیر صنعت در پایان هفته گذشته از حذف سقف دامنه نوسان برایمعاملات محصولات پایه در بورس کالا پرده برداشت. البته زمزمه‌های آزادسازی عرضه اینمحصولات از قید دلار مرجع از میانه هفته گذشته و همزمان با حذف سقف رقابت عرضهمحصولات فولادی در بین اهالی بورس تهران مطرح بود و معاملات این گروه، خاصه در روزچهارشنبه عمدتا تحت تاثیر همین اعتقاد فعالان سهام دنبال شد و تقاضای گسترده‌ایبرای گروه رقم زد. اما تایید این خبر از سوی وزیر صنعت در پایان هفته محرکی جدیدبرای تداوم تقاضای قدرتمند در سهام گروه پتروشیمی بود.

با حذف سقف رقابتبرای محصولات پتروشیمی، تمامی کالاهای عرضه‌شده در بورس کالا از قید محدودیت دامنهنوسان رها می‌شوند. به این ترتیب، دو مولفه مبهم اثرگذار بر سهام نظیر نرخ فروشارز صادرکنندگان بورسی و قیمت فروش کالاهای پایه پس از دو ماه کلنجار با سیاست‌گذاربه‌طور گسترده از پرده ابهام درآمد. با روشن‌شدن محیط سهام و افزایش میزان شفافیتپیرامون بنگاه‌های بورسی تب‌وتاب تقاضا به قوت روزهای قبل پا‌برجا ماند. شاخص کلدر این زمینه معاملاتی رکوردشکنی‌های خود در هفته گذشته را با جهش چهار هزار واحدیآغاز کرد تا شاخص بالاتر از ارتفاع بی‌سابقه 159 هزار واحدی قرار گیرد. این جهشعمدتا تحت تاثیر استمرار قدرت‌نمایی تقاضا در سهام گروه پتروشیمی رقم خورد. پس ازاعلام خبر برداشته‌شدن سقف نوسان برای معاملات محصولات پایه پتروشیمی در بورس کالااغلب نمادهای این گروه با صف طولانی خرید کار خود را آغاز کردند و در مدار رشدحداکثری قیمت قرار گرفتند. مروری بر فهرست نمادهای موثر بر شاخص نیز از تب‌و‌تابمتقاضیان در سهام گروه پتروشیمی حکایت داشت. در نقطه م

قابل، فولادسازانبورسی پس از رشد چشمگیر در دو روز پایانی هفته قبل، تحت تاثیر نگرانی‌های عرضه بورسکالا با فشار فروش همراه شدند.

فولادسازان نگرانتقاضا در بورس کالا

بورس کالا طی روزگذشته میزبان عرضه محصولات چهار شرکت فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد خراسان وذوب‌آهن اصفهان بر اساس سازوکار جدید بود. فولادسازان دیروز محصولات خود را برایاولین بار بدون سقف قیمت عرضه کردند. با برداشته‌شدن سقف نوسان قیمت برای محصولاتمختلف در بورس کالا انتظار می‌رفت که قیمت‌ها در بورس کالا و بازار آزاد همگرا شوندو در سطوح جدید تعادلی قرار بگیرند. با توجه به تجربه آزادسازی دیگر محصولات پایهنظیر فرآورده‌های فرعی نفت و فلزات رنگین شاهد بروز فضایی هیجانی بر معاملات فلزاتعرضه‌کننده در بورس کالا طی روز گذشته بودیم. در واقع، نگرانی از کشش‌ پایین تقاضادر چارچوب جدید موجب عقب‌نشینی محسوس سهامداران فولادی در روز گذشته و فشار سنگینفروش در چندین نماد فولادی شد. به نظر می‌رسد که علاوه بر نگرانی از سمت تقاضایمعاملات فولادی در بورس کالا، رشد هیجانی با خبر آزادسازی فولادسازان طی هفتهگذشته در تعدیل قیمت‌های این فولادسازان به‌خصوص صادرکنندگان این گروه بیشتر بودهاست. البته اینکه متقاضیان سهام فولادی ایده‌ای از کشف قیمت در بورس کالا نداشتندنیز در فشار عرضه این سهام موثر واقع شد.

اختلال هیجان‌آفرینهسته معاملات

همزمان با فشارعرضه در سهام فلزات اساسی، شاهد اختلال در هسته معاملات بورس تهران بودیم. معمولابا افزایش جابه‌جایی و رونق سهام، سیستم پردازش اطلاعات بورس تهران دچار اختلالعملکرد می‌شود. بروز این مشکل در معاملات دیروز نیز باعث شد تا صفحه نمادها برایمقاطعی از دسترس خارج شود. توام با این اتفاق شاهد تاخیر در به‌روز‌رسانی قیمت‌هادر سامانه معاملات، کندشدن ورود به سامانه‌های برخط و بروز اختلالات و خروج از سیستمبودیم. مشکلی که موجب تشدید هیجان در معاملات دیروز شد. بر همین اساس نهاد ناظر بایدبرای اصلاح فنی زیرساخت معاملات تصمیمی عاجل بگیرد.

هیجان‌زدایی با حذف«دامنه»

یکی از مشکلات کنونیسامانه معاملات محدودیت دامنه نوسان قیمت‌هاست. دامنه نوسان به‌طور کلی بر میزانکارآیی بازار، ارزش سهام، نقدشوندگی اوراق بهادار، شفافیت بازار و هزینه‌هایمعاملات موثر است. معمولا بروز تصمیمات عجولانه و التهاب‌آفرین سرمایه‌گذاران خردرا یکی از دلایل توجیه وجود محدودیت نوسان قیمت می‌دانند. با این حال، مطابق بررسی‌هایصورت گرفته آثار منفی دامنه نوسان بیش از مزایای آن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کهمحدودیت دامنه نوسان سبب تسری عوامل موثر بر سهام به روزهای آتی می‌شود. چون دامنهنوسان قیمت در یک روز از نوسان سهام برای رسیدن به قیمت واقعی جلوگیری می‌کند.بنابراین باعث تاخیر در فرآیند رسیدن به قیمت سهام به سطح تعادلی آن می‌شود ومعمولا چند روز زمان لازم است تا قیمت سهام به سطح تعادلی خود برسد. از طرفی،تجربه اخیر حذف سقف رقابت در بورس کالا نشان داد که به‌رغم نگرانی از نبود دامنهنوسان، قیمت‌ها در برخورد آزادانه عرضه و تقاضا به سطوح تعادلی خود حرکت می‌کنند.این موضوع در معاملات دیروز کالاهای پایه فولاد بورس کالا نیز مشاهده شد. بنابراینبر اساس همین تجربه محدود می‌توان انتظار داشت که نه‌تنها رفع محدودیت نوسانروزانه قیمت به بروز التهاب نمی‌انجامد، بلکه سازوکار بازار منجر به شکل‌گیریتعادل و همگرایی قیمت‌های بورس با بازار آزاد می‌شود.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 25 شهریور 97، شماره: 3440593


منبع: شعار سال

رشد بیمه شدگان خاص در تامین اجتماعی


بیمه شدگان خاص در تامین اجتماعی به سرعت در حال رشد هستند! در حالی که حق بیمه کمتری نسبت به بیمه شدگان اجباری می پردازند!
رشد بیمه شدگان خاص در تامین اجتماعی
شعار سال : بیمه شدگان خاص در تامین اجتماعی به سرعت در حال رشد هستند! در حالی که حق بیمه کمتری نسبت به بیمه شدگان اجباری می پردازند!
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کانال بهبو محیط کسب و کار، t.medoingbusines@

منبع: شعار سال

لطفا بازنشستگان را سر کار نگذارید!


حقوق بازنشستگان که کم است، لااقل وعده‌ای ندهید که توان پرداختش را ندارید. چرا باید یک بازنشسته با هزار بدبختی با این همه گرانی و داشتن جوان بیکار و حقوق پایین در حسرت وامی بسوزد که برنامه‌ریزی نشده اما علنی شده!
لطفا بازنشستگان را سر کار نگذارید!

شعارسال: در خبرها آمده بود که قراره به بازنشستگان تامین اجتماعیوام چهار میلیونی بدون بهره پرداخت شود. وقتی با پیگیری وارد اصل ماجرا می‌شوی وبه سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کنی، می‌بینی حتی مدیران و کارمندانش نیز از اینموضوع بی‌خبرند.تا جایی که وقتی روزنامه آتیه نو به شماره صدوپنجاه‌ونه، مورخ 17 تیرماه سال 97 را در اختیار مدیران مالی یکی از شعب قرار می‌دهی با تعجب می‌گویندهنوز روزنامه را ندیده و چنین چیزی هنوز به ما ابلاع نشده است. و جالب‌تر اینکهارجاع می‌دهند به کانون بازنشستگان.به کانون مراجعه می‌کنید آنها هم ارجاع می‌دهندبه بانک رفاه کارگران و وقتی به بانک رفاه مراجعه می‌کنید می‌گویند هنوز به ماابلاغ نشده است. فعلا همان وام‌های سال‌های 92 به بعد به مبلغ دو میلیون تومانپرداخت می‌شود.چرا؟

این در حالی است که مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعیدر مصاحبه با آتیه نو می‌گوید "این سازمان از مرداد سال گذشته پرداخت تسهیلاتبه بازنشستگان و مستمری‌بگیران با نرخ سود صفر درصد را آغاز کرده که کماکان همادامه دارد " جالب است وقتی به واحدهای تامین اجتماعی مراجعه می‌کنی تنها بهدو میلیونی که از سال 92 ثبت نام شده تاکید می‌کند در حالی که به گفته جناب آقای سید تقی نوربخش "چنانچه بازنشسته‌ای در سنوات قبل تسهیلات چهار میلیون تومانی رادریافت نکرده باشد می‌تواند برای بهره‌مندی از این مزایای حمایتی به واحدهای اجراییتامین اجتماعی مراجعه کند" اما وقتی به واحدها یا بانک رفاه مراجعه می‌کنید،می گویند چنین بخشنامه‌ای برای ما نیامده است!

حال باید از مسئولان تامین اجتماعی پرسید که چرا باید بابازنشستگانی که عمرشان و موهایشان را در سال‌های سخت در محیط کاری و زندگی سپیدکردند چنین برخورد شود!

چرا باید آنها را سرکار بگذارند. چه سودی از این گونهشعارها و وعده‌ها در جامعه می‌برند؟ آیا غیر از این است که بین میلیون‌ها نفربازنشسته و خانواده‌شان اختلاف و تفرقه ایجاد می‌کنند، آن هم به دلیل شعارهای دادهشده اما عملی نشده؟!

حقوق بازنشستگان که کم است، لااقل وعده‌ای ندهید که توانپرداختش را ندارید. چرا باید یک بازنشسته با هزار بدبختی با این همه گرانی و داشتنجوان بیکار و حقوق پایین در حسرت وامی بسوزد که برنامه‌ریزی نشده اما علنی شده!

آقایان مدیران تامین اجتماعی لطفا ابتدا زمینه‌ها را آمادهبعد اعلام کنید. امیدواریم که تامین اجتماعی به جای وعده واچهار میلیونی بدون سود حقوق بازنشستگان را ترمیم و خانوادهمیلیون‌ها نفر را از خط فقر اعلامی(زیر چهار میلیون ) نجات دهد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت آفتابیزد، تاریخ انتشار: 18شهریور1397 ، کدخبر: 115914: www.aftabeyazd.ir

منبع: شعار سال

تقابل دیدگاه‌ها به آینده اقتصاد جهانی


معاملات دیروز بورس تهران با جهش 9/ 1 درصدی شاخص کل به پایان رسید. بازگشت نسبی آرامش به بازار سکه و ارز در کنار جذابیت سهام گروه‌های مختلف به رشد شاخص کل دامن زد و رکورد جدیدی با فتح قله 142 هزار واحدی به ثبت رسید.
تقابل دیدگاه‌ها به آینده اقتصاد جهانی

شعارسال: ارزش معاملات بورسدر ادامه مسیر صعودی خود در معاملات دیروز به سطح 788 میلیارد تومان رسید. ادامه اینرویه می‌تواند مهر تاییدی بر فرضیه کوچ نقدینگی از سمت بازارهای موازی و رقیب بهسمت بورس باشد. پیش از این در گزارش‌های مختلف به جذابیت ویژه بورس در برابر دیگربازارها اشاره کرده بود. پتانسیل صعودی باقیمانده در سهام نسبت به دیگر بازارها ازتوانایی بورس برای جذب نقدینگی حکایت دارد. طی معاملات روز گذشته نیز چشم‌اندازتعدیل سودآوری شرکت‌ها با کاهش قابل‌توجه ارزش ریال و عقبگرد قیمت‌ها در بازار ارزو سکه، تقاضای سهام را تداوم داد تا شاخص کل سه کانال‌شکنی دیگر را در کارنامه خودثبت کند. در شرایط کنونی گزارش‌های ماهانه و شش‌ماهه شرکت‌ها و اخبار مثبت از حذفرانت کالایی می‌تواند پشتوانه انتقال نقدینگی به بازار سهام باشد. همچنین این امیدوجود دارد که سیاست‌گذار اجرای سیاست‌های توسعه‌ای مانند عرضه‌های اولیه را برایجذب بهینه نقدینگی به‌کار گیرد.

روند رو به رشد شاخص سهام در معاملات دیروز با شتاب بیشتریادامه یافت. بازگشت آرامش نسبی به بازارهای ارز و سکه در کنار پتانسیل بازار سهامزمینه‌ساز استمرار رشد ارزش سهام طی معاملات روز گذشته شد. دماسنج بازار در اینروز رشد بیش از 2 هزار و 600 واحدی را ثبت کرد و ضمن شکستن رکورد قبلی، با اقتداردر قله جدید 142 هزار واحدی ایستاد. در عین حال، سبقت ممتد شاخص‌های هموزن با جهش8/ 2 درصدی در مقایسه با رشد 9/ 1 درصدی، از قدرت تقاضا در سهام بنگاه‌های کوچک‌تربازار حکایت داشت. چشم‌انداز تعدیل قیمت‌ها با کاهش چشمگیر ارزش ریال و عقبگرد قیمت‌هادر بازار ارز و سکه از عوامل تقویت جریان نقدینگی در بازار سهام ارزیابی می‌شود.انتظار می‌رود که انتقال نقدینگی به بازار به پشتوانه گزارش‌های عملکرد در ماه جاریو گزارش‌های شش ماه نخست سال به تداوم حرکت قیمت سهام در مسیر صعودی کمک کند.

چرخش مسیر بزرگان

معاملات دیروز دو نیمه نسبتا متفاوت داشت. شاخص کل در آغازبه کار خود، به لطف استمرار تقاضای قدرتمند در اکثر صنایع، به‌ویژه سهام گروه پالایشیتوانست روند صعودی خود را تداوم بخشد. رشد فراگیر تقاضا در صنایع مختلف سبب‌سازرکوردشکنی شاخص کل و عبور از سقف قبلی در همان ساعات اولیه معاملات دیروز شد.دماسنج بورس تهران پیش از این، در پنجم شهریور وارد کانال 140 هزار واحدی شده بود؛اما تحت تاثیر التهاب بازار ارز و اصلاح قیمت سهام ارزمحور و بزرگ بازار، عقبگردحدود 2 درصدی را تا پایان هفته گذشته ثبت کرد. با وجود این، اعلام افزایش عرضهاسکناس ارز از سوی بازارساز ارزی، زمینه‌ساز اصلاح قیمت‌های ارز و سکه و بازگشتآرامش به بازارهای رقیب شد. همز‌مان با این روند، شاهد شکل‌گیری تقاضای موثر وپرقدرت در بورس تهران طی دو روز گذشته بودیم. رشد ارزش معاملات خرد به سقف یک ماههطی روز گذشته نیز حاکی از پشتوانه رشد قیمت‌ها بود. دیروز حدود 800 میلیارد تومانبین فعالان بورس تهران دست‌به‌دست شد که در یک‌ماه گذشته رکورد بی‌نظیری محسوب می‌شود.

چنان که می‌دانیم برداشتن سقف نوسان قیمت محصولات فرآورده‌هاینفتی در بورس کالا ایجاد موج جدید تقاضا در این گروه را به‌دنبال داشت تا بر خلاف دیگر صنایع بزرگ وکالایی بازده قابل‌قبولی را نصیب سهامداران خود کنند. سهامداران گروه‌های فلزات ومعدنی‌ و واحدهای بالادست پتروشیمی که بخش عمده ارزش بازار را در اختیار دارندهمچنان چشم‌انتظار اصلاح شیوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالاهستند. همین مساله مانع از رشد متناسب تقاضا در این گروه‌ها نسبت به سایر صنایعبورسی طی هفته‌های اخیر شده است. در واقع، در حالی که اغلب گروه‌های کوچک بازار،بازده متوسط بیش از 15 درصدی را در هفته اخیر نصیب سهامداران خود کرده‌اند، گروه‌هایبزرگ فلزی-معدنی و بزرگان پتروشیمی وضعیت نسبتا متعادلی را تجربه می‌کنند. البتهنباید از رشد تک‌سهم‌ها در معاملات این روزها چشم پوشید که به دنبال کاهش ارزش ریالبا رشد بهای سهم مواجه‌ شدند. قرار گرفتن نمادهایی چون «رمپنا» و «وبملت» در صدرفهرست نمادهای موثر برشاخص نیز از رشد تقاضای عمومی بازار حکایت داشت.

با وجود اینکه اکثر نمادها معاملات خود را با رشد حداکثری قیمتآغاز کردند، بزرگ‌ترین‌ شرکت‌های بورسی، نظیر فولاد مبارکهاصفهان و هلدینگ خلیجفارس و گل‌گهر با تاثیر منفی خود در نیمه اول معاملات دیروز مانع از رشد بیشترشاخص کل شده بودند. با این حال، در ساعت پایانی داد‌وستدها شاهد چرخش روند قیمتیدر بزرگان بودیم. به‌طوری که «فارس» پس از «شبندر» در رتبه دوم فهرست نمادهای موثربر رشد شاخص کل قرار گرفت. فلزکاران بزرگ از قبیل نماد فولاد مبارکه و ملی مس ایراننیز در ساعت پایانی به مدار رشد بازگشتند و به این ترتیب، به رشد تقاضا در دیگرنمادهای هم‌گروهی نظیر «کاوه» و «فاسمین» کمک کردند.

همچنین چرخش مسیر بزرگان پتروشیمی در روز گذشته موجب صف‌نشینیدر نماد شرکت‌هایی چون «پارس»، «پارسان» و «شاراک» در پایان معاملات شد. ایننمادها که در چند روز گذشته در مقایسه با شرکت‌های صنایع پایین‌دستی چندان موردتوجه بازار نبودند، روز گذشته موج جدید تقاضا را تجربه کردند. حضور پررنگسهامداران حقیقی در معاملات این گروه موجب جابه‌جایی بیش از 40 میلیارد تومان بهسبد سهام فعالان خرد بازار شد. در بین شرکت‌های بالادستی این گروه، اوره‌سازانمورد توجه خاص بازار قرار گرفتند. علاوه بر قابلیت‌های درونی این شرکت‌ها، عبور قیمتجهانی اوره از مرز 300 دلار نیز در رشد شدید در نمادهای وابسته نظیر پتروشیمی پردیس،کرمانشاه و خراسان موثر بوده است. در متانول‌ساز‌ها نیز شاهد چرخش مسیر قیمتی درجریان معاملات دیروز بودیم. برای مثال، پتروشیمی زاگرس که در ابتدای معاملات دیروزتحت فشار عرضه در دامنه منفی قیمت معامله می‌شد،در پایان داد‌وستدها با افزایش قیمتمواجه شد. به نظر می‌رسد رشد قیمت در سهام این گروه و خصوصا شرکت‌های بزرگصادرکننده به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن صرافان به ورود به بازارارز و خرید ارز از صادرکننده بازمی‌گردد که ابهامات تسعیر ارز شرکت‌های صادراتی راکمرنگ‌تر می‌کند و انتظار ثبت درآمدهای بیشتری را به وجود می‌آورد. هرچند در اینروند یک چشم سرمایه‌گذاران به گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها است و ترس بروز علائم تحریمیبر کمیت فروش در شرکت‌های بزرگ‌تر هنوز در معاملات روزانه مشاهده می‌شود.

همزمان با نشیب و فراز بزرگان، شاخص‌های هموزن با شتاب بیشتریبه رشد خود ادامه دادند. سبقت شاخص کل هموزن که از هفته پیش شروع شد در جریاندادوستدهای دیروز با رشد چشمگیر 8/ 2 درصدی تداوم یافت. این شاخص بیانگر افزایشسطح عمومی تقاضا در بازار، بدون در نظر گرفتن تعداد سهام شرکت‌هاست. افزایش نرخفروش در بسیاری از صنایع کوچک بورسی نظیر سیمانی‌ها، لبنی‌ها و دارویی‌ها در ماهگذشته و احتمال افزایش نرخ در گروه‌هایی نظیر خودرو و قندی از محرک‌های تداوم رشدقیمت در این گروه‌ها ارزیابی می‌شود که عامل اصلی پیشی‌گرفتن شاخص‌های هموزن ازشاخص کل ارزیابی می‌شود. در مجموع، به نظر می‌رسد بخش عمده رشد فراگیر تقاضای سهامدر روزهای اخیر ناشی از موج تورمی اخیر است که علائم رسمی آن در گزارش بانک مرکزیبرای ماه مرداد هم انعکاس یافت.

توقف پر تعداد نمادها

بسیاری از نمادهای بازار به دلیل رشد پیوسته قیمت در جریانمعاملات دیروز به‌منظور شفاف‌سازی بسته شدند. بر اساس دستورالعمل جدید، افزایش بیشاز 20 درصدی قیمت در پنج جلسه متوالی به‌منزله یک رویداد بااهمیت است و بنابراینضرورت دارد که نماد مزبور به‌منظور شفاف‌سازی متوقف شود. اما نکته جالب توجه ایناست که نماد شرکت‌های متوقف عملا توضیحات سودمندی در مورد تغییر بااهمیت در پیش‌بینیسود خود ارائه نمی‌دهند و این مهم را به گزارش‌های ماهانه یا میان‌دوره‌ای موکول می‌کنند.بنابراین بخش قابل‌توجهی از جریان نقدینگی در تلاقی اخبار و ابهام در نمادهایمذکور به گردش در می‌آید. این در حالی است که شرکت‌ها طبق دستورالعمل جدید افشایاطلاعات ملزم‌ هستند رویداد بااهمیت را برای سهامداران خود، گزارش و تفسیر کنند.اما در فرآیند شفاف‌سازی شرکت‌های بورسی، به جای توضیح سودمند، شاهد تکرار کلیشه‌ایعبارت «عدم تغییر در وضعیت مالی» بودیم. به‌طور کلی، 18 نماد بورسی در روز گذشتهبه دلیل رشد بیش از 20 درصدی قیمت از سوی ناظر بازار متوقف شدند. از میان توقف‌هایمهم دیروز می‌توان به نمادهای گروه پالایشی اشاره کرد. نمادهای «شپنا»، «شتران» و«شبریز» با رشد بی‌وقفه و افزایش بیش از 20 درصدی قیمت، در ساعت آغازین معاملات دیروزمتوقف شدند. چنان که گفته شد سهام این شرکت‌ها با برداشتن سقف قیمت برای عرضهفرآورده‌های نفتی در بورس کالا شروع به رشد کردند و این روند با تداوم تقاضایپرقدرت برای فرآورده‌هایی نظیر وکیوم باتوم و لوب‌کات تا روز گذشته ادامه یافت.انتظار می‌رود که با شفاف‌سازی موثر نمادهای این گروه معاملات این صنعت بر پایه‌هایبنیادی تداوم پیدا کند.

دیروز در بورس کالا چه گذشت؟

بورس کالا دیروز میزبان چندین عرضه مهم و اثرگذار بود که ازبین آنها، عرضه مفتول مس شرکت ملی مس ایران، عرضه تختال فولاد هرمزگان و عرضه وکیومباتوم پالایشگاه‌های اصفهان و تبریز و لوب‌کات پالایشگاه‌های تهران و بندرعباسجالب توجه بودند. در این میان، قیمت عرضه محصولات فولادی همچنان به دلیل مقاومتوزارت صنعت بر اساس نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی انجام می‌شود. اکثر نمادهای فولادیدیروز کار خود را متاثر از تداوم عرضه‌ محصولات به رویه پیشین این گروه در محدودهمنفی آغاز کردند. با این حال سقف‌شکنی‌های مفتول مسی سبب تشدید تقاضا در کل دیگرنمادهای بزرگ گروه شد و توانست معاملات این گروه را به محدوده مثبت بکشاند.

در هفته‌های اخیر معاملات محصولات مسی نقش مستقیمی درمعاملات ملی مس ایران و تاثیر غیرمستقیم بر سایر نمادهای گروه فلزات اساسی داشتهاست. در معاملات دیروز بورس کالا نیز یک‌هزار تن از مفتول مسی این شرکت عرضه شد ودر سمت تقاضا با سقف قیمتی 48 میلیون و 700 هزار تومانی به ازای هر تن مواجه شد؛نرخی که پیش از این به ثبت نرسیده بود. به نظر می‌رسد قیمت پایانی معاملات اینمحصول بالاتر از 46 میلیون تومان قرار بگیرد. این عدد برای جلسه پیشین در سطح 2/45 تومان قرار داشت. قیمت پایه این محصول نسبت به معامله قبلی در دوازدهم شهریورحدود 3 درصد کاهش داشت. با وجود این، قیمت پایانی مفتول «فملی» نسبت به معامله قبلبا رشد 8/ 1 درصدی مواجه شد و از سطح 45 میلیون و 276 هزار تومان به ازای هر تن به48 میلیون و 770 هزار تومان در روز گذشته رسید.

از طرف دیگر، سه پالایشگاه اصفهان، تبریز و تهران در جلسه دیروزمعاملات بورس کالا هر کدام 10 هزار تن وکیوم باتوم عرضه کردند. قیمت پایه اینمحصول برای هر سه عرضه‌کننده یک میلیون و 271 هزار تومان به ازای هر تن لحاظ شدهبود. در نهایت نیز با رشد بیش از 3 برابری نسبت به قیمت پایه معامله شدند. همچنین،لوب‌کات دو پالایشگاه تهران و بندرعباس در این سامانه عرضه شد که قیمت پایانی اینمحصولات بدون رقابت چندانی در نزدیکی قیمت پایه قرار گرفت. این عدد برای پالایشگاهتهران در نزدیکی 2 میلیون و 15 هزار تومان و برای پالایشگاه بندرعباس در نزدیکی یکمیلیون و 995 هزار تومان به ازای هر تن ثبت شد. نکته مهم دیگر در معاملات دیروز اینبود که نفت سفید پالایش نفت بندرعباس برای اولین بار در رینگ بین‌الملل بورس انرژیعرضه شد اما تقاضایی برای آن ثبت نشد و در نتیجه معامله‌ای در این بازار صورتنگرفت. این اولین مرحله از عرضه محصولات اصلی پالایشگاه‌ها بود که در صورت کشف قیمت-بر‌اساسنرخ ارز بازار ثانویه- می‌توانست تاثیر قابل‌توجهی بر سودآوری سهام وابسته بگذارد.

از طرف دیگر، روز گذشته 60 هزار تن تختال شرکت فولادهرمزگان جنوب با قیمت پایه یک میلیون و 184 هزار تومان به ازای هر تن در بورس کالاعرضه شد. سرانجام 57 هزار تن از این محصول در همان قیمت پایه مورد معامله قرارگرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت این محصول نسبت به جلسه معاملات قبلی-در ششم شهریور-حدود 5/ 4 درصد کاهش داشت. همین موضوع سبب شد تا بهای سهام «هرمز» بر خلاف سایرنمادهای گروه فلزات در روز گذشته تحت فشار قرار بگیرد و حدود یک درصد افت کند.علاوه بر این، معاملات سهام سایر فولادسازان بورس تهران را نیز تحت‌الشعاع قرارداد.

تقابل دیدگاه‌ها به آینده اقتصادجهانی

تنش‌های تجاری با اعلان ترامپ مبنی بر گسترش دایره تعرفه‌هایآمریکا بر کالاهای چینی نگرانی‌ها از آینده اقتصاد جهانی را بیشتر کرده است. رئیس‌جمهوریایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که موج جدیدی از تعرفه 25 درصدی بر 200 میلیارددلار دیگر از کالاهای چینی در راه است که احتمالا در روزهای آتی اجرایی خواهد شد.البته ترامپ روز جمعه میزان 267 میلیارد دیگر بر این سیاهه افزود تا بر شدت نگرانی‌هااز مناقشه تجاری بین بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان بیفزاید. این مساله در کنار بحرانارزی درکشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه، آرژانتین و اندونزی که همانند ایران درحال کلنجار با سقوط ارزش پول ملی خود هستند، زمینه‌ساز گسیل نقدینگی به سمت دارایی‌هایامن، به‌ویژه دلار شده است. از این رو،‌ شاهد تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانیهستیم. از سوی دیگر، ثبت رکورد 9‌ساله برای رشد دستمزدها در بازار کار آمریکا درکنار اشتغال فراتر از انتظار در ماه گذشته میلادی به قدرت دلار در برابر سایرارزها افزوده است. از این دیدگاه، قرار گرفتن شاخص دلار در اوج 15 ماهه و نقش چشمگیردلار پرقدرت در بازارهای کالایی، کاهش قدرت خرید متقاضیان غیردلاری در بازارهایجهانی را در پی داشت و در نتیجه قیمت کالاها را تحت فشار قرار داده است.

حال، چشم‌انداز تیره بازارهای جهانی در ملتقای جنگ تجاری بینچین و آمریکا، تحلیلگران را در دو جبهه مقابل و متضاد قرار داده است. از یکسو،شماری از تحلیلگران بازارهای جهانی معتقدند سرمایه‌گذاران بخش عمده تاثیرات منفی اینمناقشه تجاری را در راهبردهای اخیر خود لحاظ کرده‌اند و افت قیمت فلزات پایه طیهفته‌های گذشته حاصل همین انگیزه و نگاه است. از دید این دسته از کارشناسان، قیمتدر بازار‌های جهانی اصطلاحا به سطوح حمایتی خود نزدیک شده است و تصور نمی‌رود قیمت‌هابیش از این تنزل کند؛ چون بخش عمده انتظارات از کاهش رشد اقتصاد جهانی را پیش‌خورکرده است بنابراین باید منتظر پایان موج نزولی بود. در عین حال، گروهی از تحلیلگرانباور دیگری نسبت به روند قیمت‌های جهانی دارند. این دسته از کارشناسان با رویکردیبدبینانه، همچنان به اجرایی‌شدن تعرفه‌های دولت ترامپ بر تمام حجم واردات چین وآمریکا باور ندارند. این گروه معتقد است اگر تعرفه‌ها بر تمام حجم تجارت این دوغول اقتصادی جهان اجرایی شود، باید منتظر فشار بیشتر بر قیمت‌های جهانی بود. بهعبارت دیگر، در صورت عملی شدن تهدیدات تجاری ترامپ در هفته گذشته مبنی بر وضعتعرفه 25 درصدی بر 517 میلیارد دلار(کلواردات این کشور از چین) احتمال بروز ریزش قیمتیمی‌رود. رصد قیمت‌های جهانی از این حیث حائز اهمیت است که بیش از نیمی از ارزشبورس تهران به قیمت‌های جهانی وابسته است. بنابراین، طبیعی است که عدم‌قطعیت‌هایمزبور نسبت به روند بازارهای جهانی در معاملات سهام وابسته در بورس تهران لحاظشود. با وجود این چشم‌انداز، به نظر می‌رسد مساله مهم‌تر در بورس تهران نحوه رفتارسیاست‌گذار در مواجهه با تعدیل قیمت‌ محصولات پایه در بورس کالا در چارچوب جدیدبازار ارز است که نقش بیشتری بر روند معاملات دارد.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت پول وتجارت، تاریخ انتشار: 19شهریور1397 ، کدخبر: 102490: www.poolvatejarat.com


منبع: شعار سال
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟