مبنای افزایش مزد سال ۹۷ کارگران مشخص شد

مبنای افزایش مزد سال 97 کارگران مشخص شد
  ساعت ۲۴- هزینه سبد معیشت کارگران پس از چندین جلسه بحث و تبادل نظر در کارگروه تعیین مزد ۲۶.۶۹۸.۰۲۷ ریال تعیین شد.  
گروه خبری اقتصادی
با این حساب، اعضای شورای‌عالی کار باید طبق تبصره دوم ماده ۴۱ مبلغ هزینه تهیه سبد معیشت کارگری را مبنای تعیین مزد سال ۹۷ قرار دهند.
ایسنالینک کوتاه : https://goo.gl/gxjYZY
مبنای افزایش مزد سال ۹۷ کارگران مشخص شد

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن