گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

واحدهای 200 میلیون تومانی در تهران

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

ساعت24 -برای خرید واحد 45 متری با عمر 18 ساله در منطقه گرگان به سرمایه 200 میلیون تومانی نیاز است.

برای خرید واحد 45 متری با عمر 18 ساله در منطقه گرگان به سرمایه 200 میلیون تومانی نیاز است.

با سرمایه حدود 200 میلیون تومانی می‌توان برای خرید واحد‌های نقلی با عمر بالا اقدام کرد که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

منبع:میزان

منبع: ساعت 24


addup.center