گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

صندوق بین المللی پول: صادرکنندگان نفت هنوز از شوک نفتی 2014 بهبود نیافته‌اند

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

ساعت24-رییس صندوق بین‌المللی پول گفت: صادرکنندگان نفت هنوز از آسیبی که با سقوط شدید قیمت‌های نفت در سال 2014 متحمل شدند، بهبود نیافته‌اند و این درحالی است که آینده روشن نیست.

به گزارش بلومبرگ انگلیسی، رییس صندوق بین المللی پول (IMF)، کریستن لاگارد گفت صادرکنندگان نفت هنوز از آسیبی که با سقوط شدید قیمت های نفت در سال 2014 متحمل شدند، بهبود نیافته اند و این درحالی است که آینده روشن نیست.

لاگارد که در کنفرانسی در دوبی صحبت می کرد گفت: رشد اندک قیمت ها ادامه خواهد یافت اما چشم انداز قیمت ها به شدت نامشخص است.

او گفت: علی رغم اصلاحات قابل توجهی که هم در بخش هزینه ها و هم در بخش درآمدها، صورت گرفته است و حتی با وجود مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های غیرمستقیم، با افت درآمدها، کسری مالی کشورهای تولیدکننده نفت به کندی کاهش می یابد. این باعث شد که در سال 2018 نسبت بدهی تولیدکنندگان نفت به درآمد ناخالص ملی، 33 درصد شود، درحالی که این میزان در سال 2013 تنها 13 درصد بود.

از زمان سقوط قیمت ها در 2014، حتی دولت های ثروتمند عربی هم با کسری شدید بودجه مواجه شده و مجبور شده اند این فاصله را با فروش اوراق قرضه پر کنند.

منبع: ساعت 24