گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

آزادسازی سهام عدالت برای سال جدید

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

ساعت24-وزیر امور اقتصاد و دارایی از آزادسازی سهام عدالت در سال جدید، خبر داد و گفت: تلاش داریم سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا اگر دوست دارند آن را بفروشند.

به گزارش سازمان خصوصی سازی، فرهاد دژپسند، در پاسخ به این پرسش که برای سال نو یا پیش از آن چه خبر خوشحال کننده ای برای مردم دارید، اظهار داشت: تلاش داریم تا سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا آن را اگر دوست دارند بفروشند و به یک کالای سرمایه ای تبدیل کنند.

منبع: ساعت 24


addup.center