فوری /تیراندازی مرگبار در فرودگاه «باستیا» در فرانسه

  تیراندازی در فرودگاه «باستیا» در فرانسه یک کشته و چند زخمی در پی داشت.  
گروه خبری سیاسی

رویداد۲۴-تیراندازی در فرودگاه «باستیا» در فرانسه یک کشته و چند زخمی در پی داشت.تیراندازی در فرودگاه «باستیا» در فرانسه یک کشته و چند زخمی در پی داشت.

loading

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن