گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری عمومی

ایران علیه اسرائیل اعلام جنگ کرده است

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار عمومی

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که ایران علیه اسرائیل اعلام جنگ کرده است.

رویداد24-وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که ایران علیه اسرائیل اعلام جنگ کرده است.«آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که ایران علیه اسرائیل اعلام جنگ کرده و به دنبال تثبیت موقعیت خود در سوریه است.

وی که در کنفرانسی خبری در تل‌آویو صحبت می‌کرد، افزود: «ایران نه امروز بلکه از مدت‌ها قبل علیه اسرائیل اعلام جنگ کرده است. ما برای حفظ موقعیت خود، هر چه را که مطلوب است، انجام خواهیم داد».

منبع: رویداد 24