گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سایر

نمایش ناپسند با کاپ قهرمانی سوپرجام!

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سایر

رفتارهای مسئولان سازمان لیگ و باشگاه استقلال هر روز وارد فاز جدیدتری می شود. اینکه مسئولان سازمان لیگ در سه روز گذشته تصمیم گرفتند تا با نمایش کاپ قهرمانی سوپر جام ، بازی با استقلال را که مدام تهدید به شکایت آسیایی می کند ، به گوشه رینگ ببرند. فارغ از اینکه با این رفتار ، بیش از همه به سرمربی موفقی مثل برانکو و تیم پرسپولیس توهین می کنند. اگر باور آنها این است که این کاپ برای پرسپولیسی هاست ، چرا باید چنین نمایشی انجام شود؟

اگر آنها از شکایت استقلال هراس دارند هم که باز این رفتار برای نشان دادن قدرت رفتار مناسبی نیست. بی دلیل نیست که برانکو هم از چنین نمایشی دلگیر شده بود و می گفت اگر کاپ قهرمانی سوپرجام برای آنهاست ، چرا به این تیم داده نشده است.

منبع: روز نو


addup.center