گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری ورزشی

تبریزی در راه استقلال

ستاره صبح-باشگاه ذوب آهن برای صادر کردن رضایت نامه مرتضی تبریزی مبلغ یک میلیارد و 800 ملیون تومان از استقلال درخواست کرده است که به نظر می رسد این مبلغ از فسخ قرارداد مامه تیام تامین خواهد شد.مامه تیام با استقلال قرارداد یک سال و نیمه دارد و برای فسخ قرارداد با این باشگاه باید 200 هزار دلار پرداخت کند که این مبلغ صرف هزینه استقلالی شدن تبریزی می شود.با این شرایط به محض اینکه تیام پول رضایت نامه خود را پرداخت کند زمینه حضور تبریزی در استقلال فراهم می شود و این بازیکن قرارداد خود را با آبی ها نهایی می کند.addup.center