گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری عمومی

همایش شیرخوارگان حسینی در اهواز

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار عمومی

همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با 100 نقطه استان خوزستان، صبح روز جمعه در مصلی مهدیه امام خمینی (ره) اهواز برگزار شد.
addup.center