گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

عضو شورای راهبردی مالیات:سیستم مالیاتی؛ ابزار سیاست های مالی و خط دهی اقتصادی توسط دولت است

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

عضو شورای راهبردی مالیات نحوه نگرش به سیستم مالیاتی را دارای نقص دانست و گفت: سیستم مالیاتی فقط وسیله تامین درآمد دولت نیست بلکه این سیستم، ابزار سیاست های مالی و خط دهی اقتصادی توسط دولت است.
برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو با موضوع مالیات و با حضور دکتر محمد رضا یزدی زاده عضو شورای راهبردی مالیات به روی آنتن رفت.

محمد رضا یزدی زاده در آغاز درباره سهم مالیات در اقتصاد کشور گفت: سهم مالیات در تولید ناخالص ملی متاسفانه کمتر از 7 درصد است که بسیار پایین است و سهم مالیات در بودجه نیز زیر 30 درصد است. وقتی این موضوع را با کشورهای توسعه یافته که سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی بین 30 تا 50 درصد است، مقایسه می کنیم، متوجه می شویم تولید ناخالص داخلی زیر زمینی آن ها بسیار کوچک است در حالی که اقتصاد زیر زمینی ایران بسیار بزرگ است.

وی ادامه داد: وقتی شرایط مالیات ایران با کشورهای توسعه یافته را مقایسه می کنیم، متوجه می شویم سیستم مالیاتی تا چه ناکارآمد است. این سیستم مالیاتی از سال 44 شروع به کار کرده است و آخرین تغییر مربوط به دو سال پیش است.

عضو شورای راهبردی مالیات نحوه نگرش به سیستم مالیاتی را دارای نقص دانست و عنوان داشت: سیستم مالیاتی فقط وسیله تامین درآمد دولت نیست بلکه این سیستم، ابزار سیاست های مالی و خط دهی اقتصادی توسط دولت است. متاسفانه از پتانسیل های سیستم مالیاتی آنطور که شایسته است در کشور استفاده نکردیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه به مالیات فقط به جنبه درآمد زایی و تامین مالی نگاه کرده ایم که البته حتی در این بخش هم جدی نبوده ایم. سیستم مالیاتی ناکارا است و علت آن مسائل حاشیه ای است و خود سیستم با وجود ایراداتی که دارد، مقصر اصلی ناکارآمدی نیست.

یزدی زاده ناکارآمدی سیستم مالیاتی را به دو بخش درون زا و برون زا تقسیم کرد و بیان داشت: وقتی اراده برای مسائل برون زا وجود ندارد، سیستم مالیاتی خود به خود دچار نقص می شود و از اهداف خود عقب می افتد. حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران بسیار وسیع است و بزرگترین عامل آن چک های حامل و چک های حواله کرد بانکی و معمولی است که البته بانک مرکزی اخیرا چک های رمزدار حامل را متوقف کردند و تاثیر آن را در قیمت ارز دیدیم.

وی با ذکر یک نمونه بیان کرد: در اروپا نشر اسکناس 500 یورویی متوقف می شود زیرا این اسکناس بزرگ است و باعث می شود در بعضی از مبادلات ردی از ارقام جابجا شده در سیستم بانکی باقی نماند.

عضو شورای راهبردی مالیات از لزوم مالیات برای کالاهای لوکس گفت و بیان داشت: کالاهای لوکس برای قشر مرفه جامعه است که می تواند با پول هایش پس انداز داشته باشد و این پس انداز می تواند موتور توسعه برای سرمایه گذاری باشد اما وقتی با لوکس گرایی مبارزه نکنید، به پولدارها می گویید نیازی نیست پس انداز ایجاد کنید بلکه کالای لوکس مانند خودروهای چند میلیاردی بخرید.


addup.center