گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری پزشکی

دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری:ورود دولت به صنعتی کردن محصولات دانش بنیان ضروری است

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار پزشکی

خالدی گفت: حضور یک نهاد برای صنعتی کردن محصولات و خروجی شرکت های دانش بنیان ضروری است. به نظر می رسد دولت در این حوزه می تواند به صورت موقت حضور پیدا کند.
برنامه "مناظره" رادیو گفت و گو با موضوع بررسی تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت به عنوان ارکان نظام نوآوری و با حضور آرمان خالدی دانشجوی دکترای دوره سیاست گذاری علم و فناوری روانه آنتن شد.

خالدی در این برنامه اظهار کرد: ما در ایران بیشتر کارخانه دار هستیم تا صنعت دار. به عبارتی ماشین آلاتی را از خارج از کشور وارد کرده ایم و به مرور زمان که عمر آنها تمام می شود مجدداً ماشین آلات را وارد کشور می کنیم. بنابراین ما صنعت پویایی در ایران نداریم.

وی افزود: در اکثر موارد، مدیران ما در جایگاه خود نیستند و در جایگاهی قرار دارند که اطلاعات کافی از صنعت ندارند.

دانشجوی دکترای دوره سیاست گذاری علم و فناوری خاطرنشان ساخت: دولت ما در مواردی که باید، نقش خود را به خوبی ایفا نمی کند و در مواردی که خروجی و بازدهی دارد دستوری کار می کند. درصورتی که مداخله دولت بیشتر باید در جهت تسهیل گری باشد تا تصدی گری.

خالدی تأکید کرد: دولت باید بسترهای لازم را برای ارتباط دانشگاه و صنعت فراهم کند نه اینکه به زور این دو حوزه را به هم وصل کند.

دانشجوی دکترای دوره سیاست گذاری علم و فناوری متذکر شد: نظام نوآوری در طول زمان تکامل پیدا می کند که ما هنوز به تکامل مد نظر نرسیده ایم. این نظام، متشکل از بازیگر و نهادها و تعاملات است که گویا برخی نهادهای نرم نمی تواند ما را به سمت نظام ملی نوآوری سوق دهد یا اینکه هنوز تعاملات لازم شکل نگرفته اند.

وی با بیان اینکه اصلی ترین وظیفه دولت سیاست گذاری است افزود: سیاست گذاری نیازمند دسترسی به دیتا است. یکی از مشکلات ما در دولت همین است یعنی دیتا و آمار دقیقی از وضعیت کشور در حوزه های مختلف نداریم و مسلماً سیاست گذاری بر مبنای داده های غیرواقعی سیاست گذاری درستی نخواهد بود.

دانشجوی دکترای دوره سیاست گذاری علم و فناوری با اشاره به رابطه شرکت های دانش بنیان با شرکت های صنعت اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان هنوز به این مرحله نرسیده اند که بتوانند محصولی را به صورت صنعتی توسعه دهند. به عبارت دیگر، فاصله ای بین شرکت های دانش بنیان و شرکت های صنعتی وجود دارد و حضور یک نهاد برای صنعتی کردن محصولات و خروجی شرکت های دانش بنیان ضروری است. به نظر می رسد دولت در این حوزه می تواند به صورت موقت حضور پیدا کند.


addup.center