گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری پزشکی

مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار پزشکی

هدف از بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها بهبود عملکرد اجزاء سازه است.
ایران کشوری است که بر روی گسل زلزله خیز قاره آسیا قرار دارد و کسانی که دست اندرکار ساخت و ساز هستند باید به مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله توجه ویژه داشته باشند تا بلکه بتوان از این طریق ضمن حفظ جان انسان‌ها، افزایش پایداری سازه‌های مهم در برابر زلزله، حفظ سرمایه‌های ملی و ارتقای توان کشور برای مدیریت مطلوب بحران ناشی از زلزله کمک کرد.


به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت برنامه "غیر قابل پیش بینی" 29 آبان ماه در ساعت 16:30 به موضوع مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله می پردازد.addup.center