گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری پزشکی

بررسی موردی بیماری های ریه در سپهر دانش

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار پزشکی

شبکه رادیویی سلامت، دوشنبه ـ 28 آبان ماه، در برنامه «سپهر دانش» به موضوع «بررسی موردی بیماری های ریه ـ آسم» می پردازد.
به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، «سپهر دانش» عنوان برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت است که دوشنبه 28 آبان ماه ، از ساعت 22:05 به مدت 100 دقیقه به موضوع « بیماری های ریه: آسم» می پردازد.

یاد آور می شود، شنونده های صدای دانش، نشاط و آرامش با ارسال پیامک به شماره 30000102 و تماس با شماره 22021954 می توانند به سوالات مطرح شده در این برنامه رادیویی پاسخ دهند.


addup.center