گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری پزشکی

افزایش 35 درصدی حوادث جاده ای

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار پزشکی

جناب سرهنگ نجفی رییس پلیس راه فرماندهی نیروی انتظامی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به کوهستانی بودن استان و شرایط جغرافیایی آن در برنامه شصت سی رادیو سلامت گفت :
با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی استان در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش 35 درصدی حوادث جاده ای بوده ایم .وی افزود: از این تعداد 13 درصد منجر به فوت و نعداد متوفیان 16 درصد رشد داشته است .
سرهنگ نجفی افزود:در تصادفات منجر به جرح با رشد 10 درصدی و در تعداد مجروحان شاهد افزایش 20 درصدی بوده ایم .
رییس پلیس راه فرماندهی نیروی انتظامی استان چهار محال و بختیاری در تشریح علل افزایش تصادفات جاده ای این استان طی سال جاری گفت : تخطی از سرعت مطمئنه ، انحراف به چپ ، بی توجهی به جلو و عدم رعایت تقدم عبور چهار عامل اصلی این حوادث بوده است .


addup.center