گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری پزشکی

آنچه در برنامه افق روشن بررسی شد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار پزشکی

هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساخت و سازی های شهری بدون برنامه انجام می شود در برنامه افق روشن رادیو سلامت گفت:
: آنچه امروزه در ساخت و سازی های شهری و ساختمان سازی مشاهده می شود بر مبنای تفکر اقتصادی بوده و فاقد اصول مهندسی است . وی افزود: افزایش بلند مرتبه سازی و برج در شهرها از حرکت باد جلوگیری کرده و آلودگی هوا را تشدید می کند.
.........................................................
مدیرکل مشاوره امور شناختی سازمان بهزیستی با اشاره به سامانه تصمیم ،سامانه پیشگیری از طلاق در برنامه افق روشن رادیو سلامت گفت : برای کاهش تشکیل پرونده های قضایی ، زوجین قبل از مراجعه به مراجع قضایی باید در سامانه www.zaman.behzisti.net ثبت نام و اطلاعات خود را با ذکر زمان مراجعه وارد کرده تا در نوبت دریافت مشاوره های روانشناسی قرار گیرند.بهزاد وحیدنیا افزود: این سامانه در حال حاضر برای مداخلات مربوط به طلاق توافقی طراحی شده است .

..........................
مدیرعامل انجمن خانواده ناشنوایان ایران درباره دسترسی ناشنوایان به رسانه های دیداری و شنیداری در برنامه افق روشن رادیو سلامت گفت: یکی از مشکالت موجود/ شکایت و گله مخاطبان تلویزیونی و سینمایی از حضور مترجم زبان اشاره در تصویر است که اغلب تهیه کنندگان با درنظر گرفتن خواسته مخاطب این حق ناشنوایان را نادیده می گیرند. اکرم سلیمی افزود: همچنین زبان اشاره به کا رگرفته شده در تلویزیون یک شیوه مصنوعی است و با زبان اشاره طبیعی ناشنوایان همخوانی ندارد.
addup.center