گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری عمومی

روز جهانی معلولان در «خانه ما» از رادیو تهران

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار عمومی

رادیو تهران امروز به مناسبت روز جهانی معلولان با برنامه «خانه ما» چگونگی رفتار با فرزندان معلول را بررسی می کند.
ساناز باقری تهیه کننده برنامه گفت: برنامه «خانه ما» توجه اساسی به نهاد خانواده و جمعیت دارد و در قالب یک خانواده و به صورت نمایشی و با مشارکت مخاطبان تولید می شود. این برنامه امروز با اجرای نمایش، چگونگی رفتار با فرزندان معلول را نمایش می دهد.
علم هرقدر هم که پیشرفت کند و آزمایش های متعدد دوران بارداری هرچقدر جلوی تولد فرزند معلول را بگیرند، باز ضریب خطا وجود دارد و از آنجایی که محدودیت ها و مشکلات بسیاری برای فرد معلول و خانواده وی ایجاد می شود، می تواند در آسیب پذیری و شکنندگی این خانواده ها و تعامل آنها در با فرد معلول و دیگر افراد جامعه نقش بسزایی داشته باشد.
به گفته این تهیه کننده؛ برنامه خانه ما با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل کارشناسان حاضر در استودیو و همچنین اجرای نمایش به بازنمایی روابط خانواده و فرد معلول می پردازد، نظرات مخاطبان و بیان رفتارهای درست و نادرست در اجرای نمایش و در پایان نظر کارشناس برنامه از دیگر بخش های خانه ماست.
تهیه و تولید این برنامه بر عهده گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند از شنبه تا چهارشنبه هر هفته روی موج اف.ام ردیف 94 مگاهرتز ساعت 15 شنونده این برنامه باشند.addup.center