جامعه کارگری همواره خواستار ثبات خواهی همراه با حق‌طلبی بوده است

جامعه کارگری همواره خواستار ثبات خواهی همراه با حق‌طلبی بوده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با نمایندگان و اعضای تشکل های عالی کارگری گفت: ایجاد تشکل های قوی با صدای بلند و تشکل های متعدد با هویت واحد ، آرمان ما در ایجاد تشکل های کارگری است.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، علی ربیعی در این نشست که بعد از ظهر امروز ۲۸ فروردین برگزار شد، گفت: رابطه خوبی با اعضای تشکل ها و در جریان مسائل کارگری قرار دارم و تحولات جامعه کارگری را به خوبی می دانم. 
وی با اعلام اینکه در تشکل های کارگری به صورت کمی ۵۵ درصد رشد داشتیم گفت: تشکلات تجمعی ما در حال فرو افتادن بود که آنها را در قالب شوراها احیا کردیم، چرا که وجود هر نوع تشکلی که در آن کارگران انبوه شرکت داشته باشند برای ما مهم است. 
ربیعی اظهار کرد: باید به سمت قدرتمند کردن تشکل ها پیش برویم . 
ربیعی شنیده شدن صدای تشکل ها و کیفی کردن فعالیت های آنها را راهکاری دیگری برای قدرتمند سازی تشکل ها دانست و افزود: برای این منظور پیوند با نخبگان فکری اهمیت دارد، ما باید بتوانیم اشخاصی که صدایشان پژواک دارد دعوت کنیم و یک نهاد خوب بسازیم. تشکل های قوی با صدای بلند آرمان ماست.
وی افزود: خواستگاه جامعه کارگری نهاد گرایی است و این صداها باید بلندتر شنیده شود . 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جامعه کارگری در فرایندهای اقتصادی سریع پیش آمده از خود صبوری خوبی نشان داد تصریح کرد: جامعه کارگری در تحولات اخیر و شبه اغتشاشات حضور نداشت و  این نشان از آن دارد که جامعه کارگری دیدی دراز مدت و آینده اندیش دارد.              
وی افزود: البته جامعه کارگری همواره خواستار ثبات خواهی همراه با حق طلبی بوده است. 
علی ربیعی هم افزایی بین تشکل ها را از دیگر عوامل قدرتمندی آنها خواند و گفت: تشکل ها باید هم افزایی مشترک داشته باشند ، مثل مسئله مزد که گفت و گو پیرامون آن بین تشکل ها تفاهم ایجاد کرده است و ما در این راستا باید بتوانیم تشکل های متعدد با هویت واحد را تقویت کنیم. 
وی در پایان بر لزوم سه جانبه گرایی در تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: اگر سه جانبه گرایی را حاکم کنیم فشارها بر سازمان کم می شود.
گفتنی است در این نشست نمایندگان تشکل های عالی کارگری انتظارات و مطالبات خود را مطرح کردند و ربیعی ضمن شنیدن تمام اظهارت حاضران به تک تک آن ها پاسخ داد . 
نمایندگان و اعضای تشکل های عالی کارگری در این نشست از نحوه تعیین دستمزد سال ۹۷ ابراز خرسندی کردند و چندین بار ربیعی را مورد تشویق قرار دادند . 
جمعی از حاضران از بیمه های تکمیلی درنظرگرفته شده برای بازنشستگان اظهار رضایت کردند .

 

loading

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن