گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

رونق زراعت چوب در منطقه آزاد ارس


با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی، زراعت چوب در منطقه آزاد ارس رونق می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این تفاهم نامه به منظور تولید نهال مورد نیاز و توسعه زراعت چوب با کشت گونه های مناسب و سریع الرشد و استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در ایستگاه تولید نهال و بذر شهید بهجت حقیقی (شامداران جلفا) به امضا رسیده است. بر همین اساس، بخش خصوصی قادر خواهد بود در ایستگاه تولید نهال و بذر شهید بهجت حقیقی با امکاناتی که ازسوی سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در اختیار این افراد و شرکت ها گذاشته می شود، نسبت به تولید چوب اقدام کنند. استفاده بهینه از منابع آب و خاک ایستگاه، صرفه جویی ارزی و کاهش واردات چوب، کاستن فشار از عرصه طبیعی جنگل ها، ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه گذاری در سال رونق تولید، کمک برای حفاظت از منابع جنگلی استان و تامین نیاز صنایع پایین دستی چوب در کشور از جمله مهم ترین اهداف دنبال شده در این تفاهم نامه است. این طرح در زمینی به مساحت 304 هکتار انجام می گیرد که 251 هکتار از زمین هم اکنون آماده کشت نهال است. تفاهم نامه تولید نهال و توسعه زراعت چوب، توسط محسن نریمان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و داور نامدار، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری آذربایجان شرقی به امضا رسیده است.