گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

رشد 39 درصدی شکایات از وضعیت عرضه کالا و خدمات


سال گذشته در مجموع تعداد 262 هزار و 649 فقره شکایت پیرامون کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اخذ شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد افزایش داشته است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با نحوه دریافت شکایات در مجموع 172 هزار و 279 فقره (66 درصد) تلفنی، 54 هزار و 535 فقره (21 درصد) حضوری و 35 هزار و 835 فقره (13 درصد) کتبی بوده است.

از مجموع شکایات رسیدگی شده، تعداد 102 هزار و 569 فقره (39 درصد) متخلف و 127 هزار و 332 فقره (49 درصد) غیرمتخلف شناخته شده اند و 32 هزار و 748 فقره (12 درصد) تحت بررسی هستند. از مجموع شکایات دریافتی در سال 97، میزان 88 درصد شکایات رسیدگی و پاسخگویی شده و 12 درصد به دلیل استعلامات حقوقی یا درخواست نظریه کارشناسی در مرحله رسیدگی است.

همچنین بررسی وضعیت گزارش ها حاکی از آن است که تعداد 225 هزار و 652 فقره (86 درصد) مربوط به کالا و 36 هزار و 997 فقره (14 درصد) مربوط به خدمات است.

بیشترین شکایت واصله در حوزه کالا مربوط به نان، میوه و سبزی و خوار بار فروشی بوده و بیشترین شکایت در حوزه خدمات از رستوران های غذاخوری، تعمیرگاه های خودروهای سبک و پارکینگ شهری گزارش شده است.

گزارش های دریافتی براساس نوع تخلف، بیانگر آن است که گران فروشی، تقلب و عدم درج قیمت از بیشترین موارد تخلف بوده است.

همچنین از مجموع شکایات رسیدگی شده در سال 97 که منجر به تخلف شده اند تعداد 6205 فقره (6 درصد) از شکایات با برآورد ارزش 186 میلیارد و 637 میلیون و 886 هزار و 193 ریال که جنبه عمومی نداشته قبل از تشکیل پرونده تخلف، منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده است.addup.center