گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

تعداد مسافران داخلی و خارجی در 100 روز


دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مقایسه وضعیت پروازهای خارجی و داخلی را طی سه ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تشریح کرد. مقصود اسعدی سامانی، در ارتباط با وضعیت تعداد پروازهای بین‌المللی و داخلی در بهار سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهار کرد: در این مدت شاهد کاهش میزان پروازهای داخلی و بین‌المللی (خارجی و عتبات) در سه ماه نخست سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم و تعداد مسافران در پروازهای داخلی طی این مدت کاهش یافته و هرچند که تعداد مسافران در پروازهای داخلی در فروردین و اردیبهشت کاهشی بوده است، اما در خردادماه نسبت ثابتی را تجربه می‌کند.

وی ادامه داد: تعداد کل پروازها اعم از خارجی و داخلی طی سه ماه نخست سال جاری کاهشی 15 درصدی داشته است و تعداد مسافران این پروازها نیز 14 درصد کاهش یافته اند، پروازهای داخلی نیز با کاهشی 12 درصدی در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و مسافران داخلی نیز در این برهه زمانی 10 درصد کاهش پیدا کرده اند؛ علاوه بر این میزان پروازهای خارجی در فروردین 29 درصد کاهش یافته و تعداد مسافران در پروازهای داخلی کاهش 27 درصدی را تجربه کرده است. وی در مورد علل کاهش میزان پروازهای داخلی و خارجی و تعداد مسافران پروازی طی سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار کرد: بخشی از کاهش ها به دلیل کاهش پروازهای خارجی به ایران است و در عین حال شاهد کاهش تقاضای سفر در بخش پروازهای خارجی هستیم که می تواند ناشی از علل مختلفی همچون رشد نرخ ارز و هزینه عوارض خروج از کشور باشد که رغبت متقاضیان سفرهای خارجی را کاهش داده است.