گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

چرا صدای قشر ضعیف به گوش مسئولان نمیرسد؟|


یکی از کاربران فضای مجازی درباره چرایی نرسیدن صدای قشر ضعیف به گوش مردم و مسئولان اینطور نوشت:

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از کاربران فضای مجازی درباره چرایی نرسیدن صدای قشر ضعیف به  گوش مردم و مسئولان اینطور نوشت:

منبع: دانا


addup.center