گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

عضو هیئت رئیسه‌ مجلس: آقای روحانی بیشترین اختیارات را دارید؛ پاسخگو باشید

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات منتسب به رئیس‌جمهور درباره اختیارت دولت، نوشت: آقای دکتر روحانی تنها رئیس‌جمهوری است که بیشترین اختیارات دارد
هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات منتسب به رئیس‌جمهور درباره اختیارت دولت، نوشت: آقای دکتر روحانی تنها رئیس‌جمهوری است که بیشترین اختیارات دارد

، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات منتسب به رئیس جمهور درباره اختیارت دولت، نوشت: آقای دکتر روحانی تنها رئیس جمهوری است که بیشترین اختیارات دارد بخصوص بعد از تشکیل شورای هماهنگی سران قوا که در این شورا هم به جای مجلس قانون گذاری می شود هم قوانین موجود بعضاً نسخ می گردد. آقای رئیس جمهور پاسخگو باشید همه می دانند اختیارات وسیعی دارید

منبع: خبر فوری