گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری خودرو

خودروهای خورشیدی سوخت فسیلی را منقرض می کنند؟!


: اخیرا یک شرکت هلندی خودروی خورشیدی ساخته است که به همراه انرژی الکتریکی یک مسیر 450 مایلی را طی می‌کند.
به گزارش کار پرس، یک شرکت هلندی اخیرا از خودروی خورشیدی رونمایی کرده است که برخی آن را آینده خودرو سازی می‌دانند و در واقع مرحله گذار از خودروهای الکتریکی نیز شناخته می‌شود.

این خودرو که هم اکنون با نیروی اصلی الکتریکی کار می‌کند به عنوان انرژی جایگزین، از نور خورشید بهره خواهد گرفت. این خودرو هم اکنون با استفاده از پنل‌های خورشیدی خود طی پنج روز شارژ خواهد شد.

این خودرو که «لایت یر» نام دارد، می‌تواند تا هشت مایل تنها با استفاده از نور خورشید به مسیر خود ادامه دهد و در صورتی که با نیروی الکتریکی هم کار کند، توانایی طی یک مسیر 450 مایلی را خواهد داشت.

با رشد این صنعت در سال‌های آتی بازار جهانی شاهد کاهش نیاز به سوخت‌های فسیلی در صنعت خودروسازی خواهد بود.