گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری ورزشی

فوتبال ساحلی هفته پایانی لیگ برترفوتبال ساحلی

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ورزشی


هفته بیست و دوم
پنجشنبه 19 مهر 
شهرداری بندرعباس- منطقه ‏آزاد(شهرداری)چابهار
ملوان بندرگز - ایفا اردکان   
پیام کویر اردکان - شهریار ساری 
مقاومت گلساپوش یزد - شهدا چلیچه  
شهرداری سمنان - پارس جنوبی بوشهر  
شاهین خزر رودسر - جهان نژادیان آبادان ‏ 


addup.center