گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید


در برنامه مناظره این هفته که جمعه 7 شهریور از شبکه یک سیما پخش خواهد شد عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید به بحث و بررسی گذاشته می شود.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم، چهل و چهارمین برنامه مناظره 7 شهریور ماه از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

" عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید" با حضور کارشناسان ، منتقدان و مسئولان در برنامه مناظره این هفته بررسی خواهد شد.تهیه کنندگی برنامه مناظره برعهده علیرضا اسکندی است.

"آیا نظام بانکی توانسته است تاکنون وظیفه خویش را در تقویت بخش واقعی اقتصاد به درستی انجام دهد؟" محوری ترین بحث چهل و چهارمین برنامه مناظره با موضوع " عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید" خواهد بود.

برنامه مناظره جمعه ها ساعت 16:30 از شبکه یک سیما پخش می شود.

علاقه مندان میتوانند از هم اکنون تا پایان این برنامه نظرات خود را به 300001 پیامک کنند.
منبع :


addup.center