نئاندرتال‌ها، ما و سایبورگ‌ها


در مجموعه فیلم‌های مردان ایکس، گاهی جمله‌ای با این مضمون تکرار می‌شود که نسبت جهش‌یافته‌ها یعنی انسان‌های تکامل‌یافته در این فیلم‌ها به انسان‌های امروزی، همانند نسبت هوموساپینس به نئاندرتال‌هاست و همچنان که هوموساپینس در انقراض نئاندرتال‌ها نقش مهمی ایفا کرد، همین موضوع در مورد جهش‌یافته‌ها هم البته با نسبت عکس صدق می‌کند. آن‌ها با خصوصیات و توانایی‌هایی که دارند اسباب مرگ هوموساپینس را مهیا می‌کنند.
نئاندرتال‌ها، ما و سایبورگ‌ها
 
عبدالرضا ناصرمقدسیl در مجموعه فیلم‌هاى مردان ایکس، گاهی جمله‌اى با این مضمون تکرار مى‌شود که نسبت جهش‌یافته‌ها یعنى انسان‌هاى تکامل‌یافته در این فیلم‌ها به انسان‌هاى امروزى، همانند نسبت هوموساپینس به نئاندرتال‌هاست و همچنان که هوموساپینس در انقراض نئاندرتال‌ها نقش مهمى ایفا کرد، همین موضوع در مورد جهش‌یافته‌ها هم البته با نسبت عکس صدق مى‌کند. آن‌ها با خصوصیات و توانایی‌هایى که دارند اسباب مرگ هوموساپینس را مهیا مى‌کنند.
 
گرچه مجموعه خوش‌ساخت مردان ایکس سعى دارد این موضوع را رد کرده و نوعى صلح و یگانگى بین دو رده هومو‌ها یعنى هوموساپینس و جهش‌یافته‌ها برقرار کند، اما همان‌طور که در تناقضات روانى شخصیت‌هاى این‌سری از فیلم‌ها مشهود است، رویارویی این دو گونه موضوعی کاملا جدى تلقى مى‌شود.
 
شاید توانایى‌هاى انسان‌هاى موجود در مجموعه فیلم مردان ایکس اغراق‌آمیز تلقى شود، ولى باید توجه داشت که به‌زودى ما با سایبورگ‌ها و نیز هوش مصنوعى روبه‌رو خواهیم شد که شاید بتوان آن‌ها را شکل تکامل‌یافته انسان‌هاى امروزى تلقى کرد. وقتى آن‌ها بیایند، بی‌شک جامعه بشرى دو نیم خواهد شد: یک سو ترابشر‌ها و سایبورگ‌ها و رایانه‌هاى حاوى هوش مصنوعى و سوى دیگر همین انسان‌هاى امروزى یا هوموساپینس‌ها. باید همواره مدنظر داشت که فرگشت انسان‌ها به‌صورت همگن و سراسرى نخواهد بود.
 
در ضمن ما در اینجا در مورد فرگشت در طبیعت که توسط داروین توضیح داده شده، صحبت نمى‌کنیم. درباره فرگشتى سخن مى‌گوییم که توسط خود هوموساپینس رخ مى‌دهد و در ضمن هر انسانى لزوما از این امکانات استفاده نخواهد کرد تا به یک سایبورگ بدل شود.
 
نئاندرتال‌ها، ما و سایبورگ‌ها
 
یعنى برخلاف زمان به‌وجودآمدن هوموساپینس در ساوان‌هاى آفریقا، این فرگشت امرى همگانى نبوده و مى‌تواند فقط در تعدادى از انسان‌ها رخ دهد. در این صورت ما نوعى همزیستى بسیار ناهمگون و غیربرابر را بین هوموساپینس و سایبورگ‌ها یا رایانه‌هاى هوشمند مشاهده مى‌کنیم.
 
این ناهمگونى همراه با توانایى‌هاى رو به افزایش سایبورگ‌ها، سؤالات و در عین حال تناقض‌هاى بی‌شمارى را به‌وجود مى‌آورد که فیلم‌های مردان ایکس بخشى از آن را به نمایش مى‌گذارد. این ناهمگونى بین انسان‌ها و سایبورگ‌ها به چه سمتى خواهد رفت؟ آیا ما جهانى خواهیم داشت که در آن نوعى همزیستى و همدلى بین انسان‌ها و سایبورگ‌ها برقرار خواهد بود و آن‌ها همدلانه به یکدیگر کمک مى‌کنند تا هم انسان‌ها و هم سایبورگ‌ها زندگى خوبى داشته باشند؟
 
اما مشکل اینجاست که انسان‌ها حتى بین خود نیز سابقه خوبى براى زندگى همدلانه ندارند. فقط کافى است به اطراف خود نگاه کنید و تبعیض، بى‌عدالتى و جنگ بین انسان‌ها را ببینید. در هر گوشه‌اى یک دسته خود را برتر و محق‌تر از دسته دیگر مى‌پندارند و همین مبنایى براى ظلم و تبعیض مى‌شود. انگار این همه تلاش براى صلح و دوستى قرار نیست به جایى برسد.
 
ولى نکاتى وجود دارد که توجه به آن مى‌تواند به انسان در این برهه که براى اولین‌بار قرار است با گونه‌اى آگاه ولى قدرتمندتر از خود برخورد کند، یاری رساند.
 
ما قبلا در شرایطى مشابه، اما برعکس قرار گرفته بودیم و آن هم زمانى بود که با نئاندرتال‌ها و سایر گونه‌های سرده هومو زندگى مى‌کردیم. تاریخ قضاوتى تلخ و تا حدود زیادى کلى در مورد این همزیستى دارد. نئاندرتال‌ها منقرض شدند و هوموساپینس‌ها با قدرت و حدت روزافزون به زندگى خود ادامه دادند. احتمالا هوموساپینس‌ها در انقراض نئاندرتال‌ها نقش داشته‌اند و این همان چیزى است که در فیلم‌هاى مردان ایکس هم به آن توجه مى‌شود.
 
نئاندرتال‌ها، ما و سایبورگ‌ها
 
اما نکات قابل‌تأمل دیگرى نیز وجود دارد. اکنون مشخص شده که ما بخشى از ژن‌هاى نئاندرتال‌ها را به ارث برده‌ایم. چیزی حدود دو نیم‌درصد که خود نشان‌دهنده نوعى مراوده اجتماعی بین هوموساپینس‌ها و نئاندرتال‌هاست. کشف این خصلت‌هاى مشترک منجر به پیداکردن یادگارهاى نهفته درونی ما از نئاندرتال‌هاست. یادگارهایى که به بقاى ما نیز یارى رسانده است.
 
پس در این همزیستى نابرابر همه چیز جنگ و نابودى یک طرف نیست. حتى مى‌توان با قدرت برتر دست به تعامل و گفتگو زد و بخشى از خصلت‌هاى خود را به او منتقل کرد. به گمانم بسیار ضرورى است که فیلسوفان اخلاق، آینده‌پژوهان و سایر کارشناسان مربوطه از هم‌اکنون در این باب به‌شدت تفکر کرده و ضرورت توجه به پایه‌هاى گفتمانى را به دانشمندانى که در این جهت گام برمى‌دارند، گوشزد کنند.
 
دنیا به‌شدت در حال تغییر است و سایبورگ‌ها به‌عنوان پساانسان، دیگر موضوعى تخیلی و مربوط به سینما نیستند. آن‌ها گونه تکامل‌یافته ما هستند که به‌زودى همزیستى خود را با ما شروع خواهند کرد. به‌گمانم اینکه ما فقط به فکر ساختن آن‌ها نباشیم و از همین الان پایه‌هاى ارتباطى خود را با سایبورگ‌ها تقویت کنیم، نه‌تن‌ها منجر به حفظ گونه ما مى‌شود بلکه مى‌تواند ما را به دنیایى بهتر رهنمون کند.

کدام کاربران طرفدار خانه‌های هوشمند هستند؟


خانه‌های هوشمند حالا دیگر پدیده‌های عجیب و تازه‌ای نیستند و حتی در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه و نه‌چندان پیشرفته هم شناخته و پذیرفته شده‌اند. به این ترتیب بازار ابزار‌های ویژه خانه‌های هوشمند و لوازم خانگی هوشمند در سال‌های اخیر حسابی رونق گرفته کارشناسان و تحلیل‌گران معتقدند روند رشد آن دست کم تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت.
کدام کاربران طرفدار خانه‌های هوشمند هستند؟
خانه‌های هوشمند حالا دیگر پدیده‌های عجیب و تازه‌ای نیستند و حتی در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه و نه‌چندان پیشرفته هم شناخته و پذیرفته شده‌اند. به این ترتیب بازار ابزار‌های ویژه خانه‌های هوشمند و لوازم خانگی هوشمند در سال‌های اخیر حسابی رونق گرفته کارشناسان و تحلیل‌گران معتقدند روند رشد آن دست کم تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت.
 
 
مدتی زیادی نیست که بسیاری از سازندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی و مصرفی الکترونیک برای بازار دستگاه‌های خانگی هوشمند که پیش‌بینی می‌کردند به سرعت رشد کنند، آماده می‌شدند.
 
محبوبیت سریع و جالب ترموستات‌های هوشمند شرکت Nest که در سال 2011 برای اولین بار به بازار معرفی شدند، به نظر می‌رسد امید‌های این شرکت‌های تولیدکننده را برای ورود به عرصه‌ای جدید و رو به رشد تایید و تصدیق می‌کند. با این حال، اما این انتظارات برای رشد این بازار در سال‌های بعد از آن کمی فروکش کرد؛ زمانی که بازار دستگاه‌های خانگی هوشمند نسبتا اشباع و راکد شد.
 
با وجود این چالش‌ها، بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های تکنولوژی و لوازم مصرفی حالا در حال حرکت به سمت بازار خانه‌های هوشمند هستند. به‌عنوان مثال، شرکت اپل اخیرا اکوسیستم خانه هوشمندی را با نام Apple Home ارائه کرده که قابلیت نصب و راه‌اندازی خودکار دارد. این شرکت معمولا تا زمانی که یک بازار کاملا رشد نمی‌کرد و بالغ نمی‌شد، وارد آن نمی‌شد؛ یا زمانی وارد یک بازار می‌شد که می‌توانست یک محصولات کامل و بی‌نقص را به آن عرضه کند. علاوه بر این، شرکت گوگل هم در پاییز سال گذشته Google Home و اکوسیستم همراهش را معرفی کرد.

گوگل در واقع این سیستم را به امید این معرفی کرد که با جهشی بزرگ وارد بازار اسپیکر‌های هوشمند خانگی مبتنی بر دستیار‌های صوتی هوشمند شود؛ بازاری که در حال حاضر شرکت آمازون با سری محصولات Echo خودش توانسته حاکمیت مطلق آن را در اختیار بگیرد. در همین راستا بخش تحقیقاتی BI Intelligence به بررسی دقیق و جمعیت‌شناسی کاربران و مالکان دستگاه‌های خانگی هوشمند پرداخته و دلایل اینکه چرا همچنان این کاربران به شرکت‌های تکنولوژی وابستگی و کشش دارند را ارائه داده است.
 
در واقع غول‌های بزرگ تکنولوژی به شکلی جدی برای ورود و حضور در این بازار بزرگ و پرسود برنامه‌ریزی کرده‌اند. این شرکت‌ها استراتژی‌های مختلفی برای درآمدزایی از این بخش و تثبیت جایگاه خود در این بازار دارند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا محصولات، دستگاه‌ها و خدماتشان را به گونه‌ای در این بازار ارائه دهند که بیشترین میزان سازگاری با زندگی مردم جامعه و نیاز‌های آن‌ها را داشته باشند.

این بررسی‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ در درجه اول وقتی وارد بازار دستگاه‌های خانگی هوشمند می‌شوند که یک هسته درآمدزایی در این زمینه تقویت کنند، در حالی که از طرف دیگر از پتانسیل موجود در این بازار برای جمع‌آوری اطلاعات در جهت بهبود طراحی و تولید محصولات و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف برای شکست این محصولات در بازار استفاده می‌کنند.
 
با این اوصاف کارشناسان BI Intelligence انتظار دارند که در مجموع میزان سرمایه‌گذاری در بخش اینترنت اشیا در فاصله سال‌های 2016 تا 2021 به 8/ 4 تریلیون دلار برسد. شرکت‌های بزرگ تکنولوژی همچنین به دنبال ایجاد مزایای زودهنگام برای خودشان هستند و به این دلیل بیشتر روی میزان پذیرش کاربران و افزایش تعداد آن‌ها حساب کرده‌اند.
 
با این همه همچنان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین موانع برای حضور پررنگ و موفق در این بازار، غلبه بر مشکلات فنی و زیرساخت‌های تکنولوژیکی و همچنین قیمت بالای این دستگاه‌ها و ابزارهاست که دسترسی و استفاده از آن‌ها را برای بسیاری از کاربران مشکل می‌کند.

جست‌وجو در اینترنت با هدست واقعیت مجازی گوگل


تا پیش از این یوتیوب و گوگل استریت ویو روی دیدیریم (Daydream)، هدست واقعیت مجازی گوگل، قابل دسترس بود. اکنون علاوه بر این‌ها مرورگر گوگل کروم نیز روی این پلتفرم قابل دسترس است و می‌توان با استفاده از هدست VR در اینترنت جست‌وجو کرد.
جست‌وجو در اینترنت با هدست واقعیت مجازی گوگل
 
تا پیش از این یوتیوب و گوگل استریت ویو روی دیدیریم (Daydream)، هدست واقعیت مجازی گوگل، قابل دسترس بود. اکنون علاوه بر این‌ها مرورگر گوگل کروم نیز روی این پلتفرم قابل دسترس است و می‌توان با استفاده از هدست VR در اینترنت جست‌وجو کرد.

گوگل امروز اعلام کرد که یک نسخه سازگار با VR اپلیکیشن اندرویدی گوگل کروم ارائه کرده است و می‌توان این اپلیکیشن را روی گوشی‌های هوشمند برای استفاده در هدست واقعیت مجازی دیدیریم دانلود کرد. این اپلیکیشن همچنین روی هدست VR لنوو Mirage Solo نیز در دسترس است.

جست‌وجو در اینترنت با هدست واقعیت مجازی گوگل
این یک اتفاق جدید نیست چرا که پیش از این فیس بوک یک مرورگر وب داخلی برای هدست واقعیت مجازی خود «آکیلوس گو» در نظر گرفته بود. هدست سامسونگ Gear VR نیز پیش از گوگل چنین امکانی را فراهم کرده بود که البته هیچ کدام چندان موفقیت آمیز نبودند. خود گوگل هم قبلا به صورت آزمایشی روش‌هایی برای جست‌وجو در اینترنت به صورت VR ارائه کرده بود، اما این اپلیکیشن مستقل جدید با هدف ارائه یک راه‌حل کامل ارائه شده است و انتظار می‌رود تجربه جالب‌تری از مرورگر وب واقعیت مجازی ارائه کند.

نسخه هدست VR اپلیکیشن کروم یک صفحه نمایش گسترده برای نمایش ویدئو‌ها به صورت واقعیت مجازی ارائه می‌کند و امکان اجرای اپلیکیشن‌های واقعیت مجازی تحت وب را فراهم می‌کند.
 
 
جست‌وجو در اینترنت با هدست واقعیت مجازی گوگل
 
 به کمک نسخه VR اپلیکیشن یوتیوب می‌توان ویدیو‌های 360 درجه یوتیوب را به راحتی روی هدست VR تماشا کرد، اما تا پیش از این برای مایش ویدئو‌های غیر از یوتیوب راه حلی وجود نداشت. اپلیکیشن VR کروم این کمبود را برطرف می‌کند و تجربه جالب‌تری از تماشای ویدئو‌های واقعیت مجازی خارج از یوتیوب را برای کاربران فراهم می‌کند.

سرعت باورنکردنی تغییرات دنیای فناوری


اگر به شما بگوییم که در سراسر جهان یک انقلاب بزرگ در حال رخ دادن است شاید باورش برایتان سخت باشد، اما باید گفت که واقعیت دارد و البته این انقلاب، برگرفته از هچ سیاستی نیست و هیچ یک از رهبران سیاسی جهان نیز در آن حضور ندارند. درواقع این فعالان عرصه فناوری هستند که یک انقلاب دیجیتال به پا کرده‌اند. در این گزارش تلاش شده تا چند تکنولوژی که در سال 2018 جهان را متحول کرده است معرفی کنیم.
سرعت باورنکردنی تغییرات دنیای فناوری
انقلاب دیجیتال دائم اتفاق می افتد
 
میترا جلیلی| اگر به شما بگوییم که در سراسر جهان یک انقلاب بزرگ در حال رخ دادن است شاید باورش برایتان سخت باشد، اما باید گفت که واقعیت دارد و البته این انقلاب، برگرفته از هچ سیاستی نیست و هیچ یک از رهبران سیاسی جهان نیز در آن حضور ندارند. درواقع این فعالان عرصه فناوری هستند که یک انقلاب دیجیتال به پا کرده‌اند. در این گزارش تلاش شده تا چند تکنولوژی که در سال 2018 جهان را متحول کرده است معرفی کنیم.
 
سرعت باورنکردنی تغییرات دنیای فناوری
از نگاه فیلسوف‌ها تغییر تنها چیزی است که دائم در زندگی وجود دارد، ولی باید گفت که این موضوع در مورد فناوری شتابی دو برابر گرفته و این صنعت، تغییراتی شگرف داشته و سال 2018 را نیز شاید تاکنون بتوان اوج آن دانست. تا سال 2006 مردم جهان روزانه 100 میلیون بار در گوگل به جست‌وجو می‌پرداختند و در آن زمان این عدد، بسیار بزرگ و فراتر از انتظار‌ها به شمار می‌رفت، اما اکنون با گذشت 12 سال از آن زمان یعنی در سال 2018، کاربران جهان روزانه 4.5 میلیارد بار در گوگل جست‌وجو می‌کنند که نشان از افزایش و رشد 45 برابری این شاخص دارد و همین کافی است تا به یک انقلاب تکنولوژیک ایمان بیاوریم؛ انقلاب دیجیتالی که هر روز بخش‌های مختلفی از خود را نمایان می‌کند و در زندگی روزانه و معمولی ما ریشه می‌دواند.
 
سرعت توسعه فناوری‌های نوین نیز جالب و غیرقابل تصور است. در این باره باید گفت که 38 سال طول کشید تا تعداد مخاطبان رادیو به 50 میلیون نفر برسد و تلویزیون در 13 سال موفق به کسب این تعداد مخاطب شد. این درحالی است که تعداد کاربران آیفون تنها در طول 3 و نیم سال به 50 میلیون نفر رسید. فیس‌بوک یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان نیز در مدت 2 سال موفق به جذب 50 میلیون کاربر شد و جالب‌تر از آن، اپلیکیشنی است که می‌توان آن را رکوردشکن دانست. گیم «پوکمون گو» Pokémon Go در تابستان دو سال پیش، تنها در مدت 19 روز موفق شد تعداد کاربرانش را به 50 میلیون نفر برساند.
 
البته وقتی نوبت به دنیای تجارت می‌رسد انقلاب واقعی ربطی به میزان جست و جوی مردم در گوگل یا حضورشان در شبکه‌های اجتماعی ندارد. اینجا دیگر داده‌ها (دیتا) است که خبر از انقلابی بزرگ در این حوزه می‌دهد. اکنون روزانه حدود 2.5 کوئینتیلیون بایت (عدد 25 با هفده صفر مقابل آن) اطلاعات در جهان تولید می‌شود که این رقم را می‌توان معادل 10 میلیون دیسک بلو-رِی دانست. جالب اینجاست که 90 درصد همه اطلاعات و دیتای فعلی موجود در جهان در دو سال گذشته تولید شده است که خود نشان از انقلاب بزرگ تکنولوژی در این زمینه دارد.
 
سرعت باورنکردنی تغییرات دنیای فناوری
تغییرات دنیای فناوری
 
درواقع اکنون دیگر این اطلاعات و داده‌ها هستند که به جامعه کمک می‌کنند بازار تجاری خود را راه بیندازند. با توجه به اهمیت انقلاب دیجیتالی مفسران وب سایت خبری زد دی نت و نشریه تک ریپابلیک از سراسر جهان هر ماه حداقل 10 میلیون نفر از مدیران کسب و کار‌ها و نویسندگان حوزه تکنولوژی جهان را مورد نظرسنجی قرار می‌دهند. آخرین گزارش حاصل از این نظرسنجی نشان می‌دهد در سال 2018 هوش مصنوعی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا و اقتصاد دیجیتال چهار گزینه اصلی هستند که جهان را تغییر داده‌اند.
 
هوش مصنوعی
بسیاری از مردم وقتی صحبت از هوش مصنوعی به میان می‌آید هنوز «ماتریکس» و «ترمیناتور» و ترس از روبات‌هایی که می‌توانند یک روز همچون فیلم‌های تخیلی بشر را از بین ببرند به ذهن آن‌ها می‌آید. البته بزرگان عرصه فناوری ازجمله ایلان ماسک و بیل گیتس نیز درباره رشد افسارگسیخته هوش مصنوعی هشدار داده‌اند، ولی واقعیت این است که هوش مصنوعی در جهان یکی از ارکان توسعه دیجیتال محسوب می‌شود که در سال 2018 دنیا را تکان داده است. این فناوری زمینه ساز تولید علم و ثروت است و در حوزه‌های مختلف ازجمله کشاورزی، پزشکی، آموزش، تسلیحات جنگی و... نقشی عمده ایفا می‌کند.
 
این فناوری تا آنجا مورد توجه قرار گرفته که انتظار می‌رود تا سال 2020، ارزش بازار هوش مصنوعی به 47 میلیارد دلار برسد. البته یادمان باشد که بیگ دیتا (ابرداده) خوراک اصلی هوش مصنوعی را تأمین می‌کند و بیگ‌دیتا نیز برای پردازش این حجم عظیم به هوش مصنوعی نیاز دارد. این گزارش نشان می‌دهد در پکن و پاریس به‌عنوان برترین اکوسیستم‌های استارتاپ خارج از «سیلیکون ولی»، نیمی ازاستارتاپ‌ها در زمینه هوش مصنوعی فعالیت دارند. در کالیفرنیای شمالی نیز بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه هوش مصنوعی انجام می‌شود تا غیرقابل حل‌ترین مشکلات بشر در آینده‌ای نزدیک با کمک این فناوری حل شود.
 
با توجه به اهمیت موضوع، ایران نیز تلاش کرده تا از قافله عقب نماند و چندی پیش محمدتقی جغتایی، مشاور عالی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، رتبه ایران در حوزه هوش مصنوعی را در جهان 13 اعلام کرد. از نگاه وی، تلاش‌ها در حال حاضر در مسیر تولید علم و ثروت است و لازمه موفقیت در تحقق این هدف در داخل کشور، همکاری مؤثر و تشریک مساعی در حوزه‌های مختلف علمی و تحقیقاتی و پژوهشی است.
 
سرعت باورنکردنی تغییرات دنیای فناوری
 
عرصه فناوری بر نوآوری‌ها تمرکز داشتند
 
 
امنیت سایبری
این روز‌ها موضوع امنیت سایبری یک عنصر حیاتی برای بقای شرکت‌های مختلف محسوب می‌شود چرا که وجود یک آسیب‌پذیری کوچک در بخشی از یک نرم افزار، می‌تواند یک شرکت تجاری را به ورطه نابودی بکشاند. در همین راستا کارآفرینان، صاحبان شرکت‌های تجاری، فروشندگان و... این موضوع را کاملاً جدی گرفته‌اند تا امنیت سایبری خود را بالا ببرند.
 
 
در حالی که فعالان عرصه فناوری پیش از این، بیشتر بر نوآوری‌ها تمرکز داشتند و کمتر به امنیت سایبری توجه می‌کردند، ولی حالا برای جبران عقب ماندگی‌ها تلاشی چندبرابر دارند تا هرچه زودتر شرکت‌های خود را در برابر بدافزار‌ها ایمن کنند و در این زمینه سال 2018 را می‌توان یک نقطه عطف دانست چرا که با وجود گزارش‌های مختلف در زمینه سرقت اطلاعات شخصی یا شرکت‌ها، بانک‌ها و... در سال‌جاری تعداد فراوانی از این حمله‌ها، حریف توان فعالان عرصه سایبری نشدند.
 
طبق گزارش اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در سال 2017 سنگاپور در زمینه امنیت سایبری جایگاه نخست را به خود اختصاص داده و پس از آن امریکا و مالزی قرار دارند. عمان، استونی، جزیره موریس، استرالیا، گرجستان، فرانسه و کانادا در جایگاه‌های بعدی در این شاخص جای گرفته‌اند.
امنیت سایبری در ایران نیز مورد توجه قرار دارد و در همین راستا چندی پیش مهدی فقیهی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی گفت: براساس شاخص GCI منتشر شده از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات، وضعیت امنیت سایبری ایران در سطح متوسطی قرار دارد. براساس این شاخص، ایران در بین کشور‌های جهان، نه در دسته کشور‌های پیشتاز و نه در دسته کشور‌های ضعیف قرار دارد، بلکه توانسته در دسته بندی متوسط در سطح جهانی قرار گیرد.
 
اینترنت اشیا
در گذشته انقلاب تکنولوژی به گوشی هوشمند، رایانه و دوربین‌های دیجیتال اطلاق می‌شد، ولی حالا خانه‌های هوشمند، خودروها، وسایل موجود در خانه و... هریک با اینترنت مرتبط هستند. اینترنت اشیا قابلیت‌های جدیدی به ارمغان آورده است و با کمک آن می‌توان بر اشیا کنترل و مدیریت بیشتری داشت. امروزه بیش از 15 میلیارد شیء متصل به اینترنت در جهان وجود دارد و انتظار می‌رود این رقم تا سال 2020 به 30 میلیارد و تا سال 2025 به 75 میلیارد عدد برسد.
 
میزان سرمایه‌گذاری در این فناوری هم انتظار می‌رود تا سال 2020 به 1.3 تریلیون دلار (5 برابر هوش‌مصنوعی و بیگ دیتا) برسد. ایران نیز هرچند راه درازی در پیش دارد، ولی از این قاعده مستثنی نیست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با امضای تفاهمنامه‌هایی با وزارت نیرو و همچنین کشاورزی تلاش داشته تا با کمک این فناوری و شبکه‌های هوشمند در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند. در این زمینه دانشگاه علم و صنعت پیشتاز است و تاکنون برخی از ساختمان‌های مدرن شهر‌های بزرگ به این فناوری مجهز شده‌اند.
 
 
سرعت باورنکردنی تغییرات دنیای فناوری
 
اقتصاد دیجیتال به‌صورت کاملاً محسوس حتی روی تولید داخلی کشور‌های جهان نیز تأثیر گذاشته است
 
 
اقتصاد دیجیتال
امروزه اینترنت، 6 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا را تشکیل می‌دهد و 3 میلیون شغل مرتبط با آن و 231 هزار کمپانی تجاری بر این بستر فعالیت دارند و اقتصاد دیجیتال و زیرمجموعه‌های آن ازجمله تجارت الکترونیک به گواه سازمان ملل تأثیری مستقیم در توسعه یافتگی جوامع دارد. 75 درصد شرکت‌های بزرگ دیجیتال جهان در 3 کشور امریکا، بریتانیا و آلمان حضور دارند و به اقتصاد دیجیتال این کشور‌ها و در نتیجه میزان درآمدزایی آن‌ها کمک‌های شایان توجهی شده است.
 
به طور کلی می‌توان گفت که اقتصاد دیجیتال به‌صورت کاملاً محسوس حتی روی تولید داخلی کشور‌های جهان نیز تأثیر گذاشته است به‌طوری که در کشور‌هایی نظیر سنگاپور و کره جنوبی، اقتصاد دیجیتال پیشرفتی جهشی داشته است. در ایران نیز به این موضوع توجه شده و وزیر ارتباطات بتازگی در این زمینه یادآور شده که حل مشکلاتی مانند بحران آب در گرو انقلاب چهام صنعتی و اقتصاد دیجیتال است و باید به آن توجه داشت. تلاش‌های وی برای توسعه تجارت الکترونیک یکی از نشانه‌هایی است که ایران می‌خواهد به طور جدی در مسیر اقتصاد دیجیتال گام بردارد.
 
منبع: روزنامه ایران
>