گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

مبشر: ما خواهان لغو پیمان امنیتی با امریکا هستیم

حرکت شهروندی افغانستان اعلام کرد که پیمان امنیتی با کشور امریکا مبین آنست که در صورت مداخله کشور های بیرونی هم پیمانان افغانستان وارد عمل خواهند شد، بدین لحاظ با مطالعه بی تفاوتی جامعه جهانی در برابر حملات متجاوزانه ما خواهان لغو پیمان امنیتی با امریکا هستیم.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «مهدی مبشر» رئیس نهاد حرکت شهروندی افغانستان در پیوند به رویدادهای خونین در کشور اعلام کرد که تروریستان با هدف قرار دادن مردم بی دفاع کشور ثابت ساختند که، نه به آیین بشریت و نه به دین و مذهب پابند هستند.

مبشر می افزاید که حمله به مردم بی دفاع و کشتار آنان کار بزدلانه و مخالف با قوانین بین المللی جنگ و حقوق بشریست. بدین منظور نهاد های چون حقوق بشر در قبال اینگونه فجایع نباید قفل سکوت بر لب داشته باشند.

وی تصریح کرد که حفظ جان، مال و نوامیس مردم از اولویت های نظام است، در صورتی که دولت توانایی محافظت از جان و مال مردم را ندارد باید جامعه جهانی و قوت های ناتو در هماهنگی با حکومت افغانستان همکاری نماید.

به باور اعضای این نهاد، تروریستان بیشتر، از آنسوی مرز ها تغذیه و تعبیه می گردند، انجام حملات وحشیانه در هر گوشه از کشور مداخله کشور ها را واضح می سازد.

رئیس حرکت شهروندی می افزاید که تلفات جبهات جنگ در دفاع از کشور با گذشت هر روز افزایش می یابد و این روند به روحیه مردم شدیداً ضربه وارد نموده است. بناءً از دولت جدی تقاضا داریم تا عامل گسترش تلفات نیرو های نظامی را بررسی نمایند و تدابیر لازم را در کاهش تلفات روی دست گیرند.

مهدی مبشر اظهار داشت که با گذشت چند سال از عمر حکومت وحدت ملی، نتایج بررسی برخی از فجایع تا کنون ملموس باقی مانده است، ازین بابت از دولت به شکل جدی می خواهیم که تا چگونگی وقوع حمله انتحاری را در بین مظاهره کنندگان به شکل شفاف مورد بررسی و نتایج آن را با رسانه ها همگانی سازد.addup.center