گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

دلسوزی اشرف غنی به طالبان؛ آمار تلفات طالبان قلبم را می‌شکند

رئیس جمهور غنی با بیان اینکه تلفات طالبان قلبش را می شکند، اظهار داشت که از آنجایی که طالبان نیز افغان هستند، برایش سخت است که افغان ها کشته می شوند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ رئیس جمهور غنی در صحبت با وایس نیوز می گوید که بدترین بخش کار من زمانی است که هنگام صبح، گزارش امنیتی را می‌خوانم و از آمار تلفات آگاه می‌شوم؛ تنها این نیست که قلبم برای نیروهای امنیتی که قهرمانان واقعی اند می‌شکند، که برای طالبان نیز، چون آن‌ها افغان هستند و من رییس‌جمهور تمام افغان‌ها هستم.

غنی همچنین هشدار می‌دهد که اگر نظام کنونی در افغانستان سقوط کند، این کشور به “مرکز پرورش و پایگاه” دهشت افگنی بین المللی مبدل خواهد شد.

او می‌افزاید که هرگاه افغانستان به پناهگاه امن هراس افگنان مبدل شود، در آن صورت این کشور به محل حمله بر بخش‌های دیگر مبدل خواهد شد.

محمد اشرف غنی، در پیوند به مذاکرات صلح با گروه طالبان می‌گوید که آتش‌بس حکومت افغانستان با گروه طالبان در جریان روز های عید فطر امسال نشان داد که افغانستان برای مصالحه آماده است.addup.center