گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

اقوام همسو: جز به نام قوم خود، به نام هیچ قومی دیگر تذکره نمی گیریم

شورای اقوام همسو اظهار داشت که جز به نام قوم خود، بنام هیچ قوم دیگر تذکره نمی گیریم.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ اقوام همسو متشکل از سادات، بیات، خلیلى، قرلق، غورى، تیمورى و فرملى یکبار دیگر به درج قومیت هاى مذکور در شناسنامه هاى برقى تأکید کردند.

«سید محمد علی جاوید» به نمایندگی از اقوام همسو گفت که افغانستان کشورى کثیر الاقوام است و قرن ها این اقوام با حفظ هویت خود در کنار هم برادرانه زندگى کرده اند، اما بیش از یکسال است اداره توزیع تذکره هاى برقى اعلام کرد که نام همان 14 قومى که در قانون اساسى ذکر شده، در شناسنامه ها نوشته مى شود و سایر اقوام باید به نام یکى از آنها تذکره بگیرند.

جاوید افزود که این مسئله را نه عقل مى پذیرد و نه شرع، زیرا عقل مى گوید کسى که از یک قوم نباشد نباید خود را به آن قوم ملطق نماید و قرآن هم تعدد اقوام و قبایل و شعبه ها را به رسمیت شناخته است.

وی تصریح کرد که در قانون اساسى بعد از اینکه از 14 قوم نام مى برد، مى گوید:”وسایر اقوام ساکن در کشور. این خود واضح مى سازد تنها 14 قوم در این کشور زندگى نمى کنند و اقوام دیگر نیز مى باشند که با 14 قوم مذکور حقوق و امتیازات برابر دارند. لذا اگر نام آن 14 قوم در تذکره ذکر مى گردد، نام سایر اقوام نیز باید نوشته شود.

جاوید گفت: مقامات حکومتى براى این تصمیم غیر منطقى خود هیچ دلیلى ارائه نمى کنند، در صورتى که هر گونه تغییر و تصرف باید بر مبناى دلیل و منطق باشد.

وی افزود: من تعجب مى کنم که چرا رئیس جمهور محترم هنوز دستور ثبت نام سایر اقوام را نداده است در حالى نه تنها به دولت و وحدت ملى ضرر ندارد بلکه موجب تقویت دولت و تحکیم وحدت ملى مى شود، اما تحمیل نام یک قوم به قوم دیگر باعث کینه مى گردد و بر وحدت ملى شدیدا ضربه مى زند.

این چهره سیاسی به حکومت هشدار داد که دست اندکاران حکومت بدانند که شوراى اقوام همسو تصمیم گرفته اند که جز به نام قوم خود به نام هیچ قومى دیگر تذکره نگیرند و طبعاً در انتخابات هم شرکت نخواهند کرد و نافرمانى هاى مدنى را أغاز خواهند نمود.

سید محمد علی جاوید اظهار داشت که وقتى چندین میلیون مردم این سرزمین تذکره نگیرند، یک بحران عظیم اجتماعى به میان خواهد أمد. لذا از مقام ریاست جمهورى تقاضا مندیم تا در این مورد دستور صادر نمایند.addup.center