گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری علمی و فناوری

اینستاگرام در آستانه فیلتر شدن؟

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار علمی و فناوری

کاربران در شبکه های اجتماعی گزارش هایی مبنی بر از دسترس خارج شدن اینستاگرام در برخی شهرهای کشور مخابره کرده اند این خبر توسط مسئولین امر تاکنون بصورت رسمی تایید یا رد نشده است

اینستاگرام در آستانه فیلتر شدن؟

کاربران در شبکه های اجتماعی گزارش هایی مبنی بر از دسترس خارج شدن اینستاگرام در برخی شهرهای کشور مخابره کرده اند

این خبر توسط مسئولین امر تاکنون بصورت رسمی تایید یا رد نشده استaddup.center