گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری بین الملل

پاسخ سخنگوی دولت اقلیم کردستان به درخواست سرلشگر باقری:

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار بین الملل

‍ تحویل هیچ یک از اعضای احزاب معارض کردستان به ایران امکان پذیر نیست بخش زیادی از این افراد پناهنده هستند بنابراین باید به توافق‌ها و قوانین بین‌المللی احترام گذاشت/ایسنا  

‍ پاسخ سخنگوی دولت اقلیم کردستان به درخواست سرلشگر باقری:

تحویل هیچ یک از اعضای احزاب معارض کردستان به ایران امکان پذیر نیست

بخش زیادی از این افراد پناهنده هستند بنابراین باید به توافق‌ها و قوانین بین‌المللی احترام گذاشت/ایسنا