گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

گوشت باز هم گران شد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی: هر کیلوگرم گوشت قرمز به صورت شقه کیلویی 61 تا 63 هزار تومان به واحد‌های صنفی ارائه می‌شود و این واحد‌ها با سود 10 درصدی به مصرف کنندگان عرضه می‌کنند. قیمت دام زنده نیز در حال حاضر بین 28 تا 30 هزار تومان است.

گوشت باز هم گران شد

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی: هر کیلوگرم گوشت قرمز به صورت شقه کیلویی 61 تا 63 هزار تومان به واحد‌های صنفی ارائه می‌شود و این واحد‌ها با سود 10 درصدی به مصرف کنندگان عرضه می‌کنند. قیمت دام زنده نیز در حال حاضر بین 28 تا 30 هزار تومان است.addup.center