گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

مکرون از کاهش وابستگی به انرژی هسته ای می گوید


مکرون می گوید استراتژی انرژی فرانسه این است که تا سال 2035 ،اتکا به انرژی هسته ای را به میزان 50 درصد کاهش دهد.

به گزارش تلکسیران، فرانسه ادعا کرده است  اتکای خود را به انرژی هسته ای به میزان 50 درصد کاهش می دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز سه شنبه در جریان سخنرانی "استراتژی انرژی ملی"  که از تلویزیون این کشور پخش شد اعلام کرد تا سال 2035 میلادی، انرژی هسته ای 50 درصد سبد انرژی این کشور را تشکیل می دهد. قرار براین  است که فرانسه تا سال 2022 و پایان دوره فعلی رئیس جمهوری فرانسه، دو راکتور هسته ای کشور را تعطیل کند.

در حال حاضر، انرژی هسته ای 75 درصد سبد انرژی فرانسه را تشکیل می دهد.

مکرون گفت که فرانسه نمی تواند مانند آلمان، که قصد حذف کامل انرژی هسته ای را دارد، به طور کامل چنین کاری را انجام دهد. وعده انتخاباتی من ترک انرژی هسته ای نبود، بلکه کاهش اتکا به انرژی هسته ای بود. 

 addup.center