گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

برگزاری مراسم معارفه مدیرکل دفتر آمار و و فرآوری داده های وزارت صمت


مراسم معارفه مدیر کل دفتر آمار و فرآوری داده های معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت با حضور افشار فتح الهی مدیر کل دفتر وزارتی و سید رضا علیخانی مشارو وزیر و رییس کل مرکز حراست این وزارت برگزار شد .

به گزارش شاتا ناهید زندی زاده مدیر کل دفتر آمار در این مراسم گفت: هنور تا نقطه مطلوب فاصله داریم اما مسیر انتخاب شده تا به امروزدرست بوده است.

زندی زاده افزود: راه سختی در پیش داریم اما اطمینان داریم می توانیم این شرایط را پشت سر بگذاریم و مطالبات موجود از اطلاعات و آمار را برآورده کنیم و در فضای اقتصادی کشور برای ایجاد تصمیمات درست موثر باشیم .
همچنین مدیر کل پیشین این دفتر ثبات سیاستها را از مسایل مهم حوزه آمار و اطلاعات نام برد و افزود ‌: سعی کردیم برنامه ها را مبتنی بر سیاستهای با ثبات برنامه ریزی کنیم .
سید مهدی نیازی درخواست کرد ثبات سیاستها ادامه یابد و با استراتژی جدید تر امور به درستی به پیش برود.
در این مراسم مدیر کل دفتر وزارتی با قرائت حکم وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت این حکم را به زندی زاده اعطا کرد.
در این مراسم از زحمات نیازی در طول دوره تصدی اداره کل دفتر آمار و فرآوری داده ها نیز تقدیر و تشکر شد .addup.center