گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

تشکیل سومین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران


سومین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران تشکیل شد.
سومین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران تشکیل شد.

سومین جلسه شکایت ایران به لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، تشکیل شد.addup.center