گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری خودرو

آمادگی کامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در فصل سرما

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار خودرو

به گزارش خبرخودرو، با فرارسیدن فصل زمستان و بارش های برف و باران، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تمهیدات ویژه ای را به منظور خدمت رسانی بهتر به شهروندان محترم پایتخت، برنامه ریزی و اجرا می کند.


بهگزارش خبرخودرو، با فرارسیدن فصل زمستان و بارش های برف و باران، شرکت واحد اتوبوسرانیتهران تمهیدات ویژه ای را به منظور خدمت رسانی بهتر به شهروندان محترم پایتخت، برنامهریزی و اجرا می کند.

مدیرعاملشرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: با عنایت به تجارب ادوار گذشته درباره افزایش ساعاتاوج ترافیک چهار ماهه پایانی سال و برای مواجهه با بارش های فصلی و برودت هوا ، بهاین منظور ناوگان این شرکت در قالب طرح زمستانی، ضمن بازدید فنی همه اتوبوس ها و انجامتست های مخصوص فصل زمستان به صورت ویژه ، نسبت به رفع نقص فنی احتمالی اتوبوسهای دارایمشکل نیز اقدام خواهد کرد.

سنندجیافزود : به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور با توجه به احتمال بارش برف و لغزندگی معابرو یا بروز تصادفات رانندگی، در سطح مناطق 22 گانه، واحدهای امداد خودرو مستقر شده اندتا در صورت بارش برف نسبت به تجهیز اتوبوس ها به زنجیر چرخ در کمترین فرصت ممکن اقدامکنند و زمان بهینه برای جابه‌جایی مسافران عزیز حاصل شود.

بهمنظور بررسی سیستم گرمایشی همه اتوبوس ها، مسئولان اجرایی سامانه ها برای اطمینان،همه اتوبوسها را آزمایش می کنند و در صورت نقص در هر یک از قطعات مربوط به سیستم گرمایشیاتوبوس، نسبت به برطرف کردن آن اقدام می نمایند.

ویبیان کرد: برای رفع موضوعات جایگاههای سوخت CNG برای اتوبوس‌های شرکت واحد و اشکالات احتمالی آتی دربرخی از این جایگاهها به لحاظ افت فشار گاز که در روزهای سرد سال تشدید می‌شود، اقداماتو برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

پیمانسنندجی گفت : با نظارت ویژه مدیران خطوط بر آمادگی فنی و اشتغال حداکثری ناوگان و همچنینکنترل هوشمند ناوگان از طریق سیستم های نظارت تصویری ، ضمن شناسایی خطوط با حجم بالایمسافران در روزهای بارانی و یا برفی در فصل سرما، نسبت به اعزام بموقع اتوبوسهای کمکی،تقویت خطوط و همچنین اقدامات پیشگیرانه و موثر، اقدام خواهد شد.

ویافزود: در زمان بارش برف در سطح شهر تهران، به دلیل اینکه همکارانم مشغول خدمت‌رسانیدر خطوط شبانه هستند به مدیران سامانه‌های تابعه به ویژه خطوط منتهی به مبادی شمالیو غربی تأکید شده است برای بستن زنجیر چرخ در شب ها اقدام کنند تا خدمت‌رسانی در شبو بامداد روز بعد همچون روزهای قبل، به سهولت انجام شود.

مدیرعامل شرکت واحد از شهروندان تهرانی درخواست کرد، ضمن عدم تردد خودروهای شخصی در خطوطویژه، با برنامه ریزی و مدیریت سفر، به خصوص در ساعات اولیه صبح روزهای برفی یا بارانی،خدمت‌گزاران خود را جهت ارائه خدمت‌رسانی بهتر، یاری کنند.