گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

غنی و دانش وارد ولایت دایکندی شدند


محمداشرف غنی رئیس جمهور و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، صبح امروز جمعه (18 عقرب) در راس یک هیات بلند پایه دولتی وارد ولایت دایکندی شدند.

محمداشرف غنی رئیس جمهور و سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، صبح امروز جمعه (18 عقرب) در راس یک هیات بلند پایه دولتی وارد ولایت دایکندی شدند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که آقای غنی و دانش به منظور افتتاح چند پروژه انکشافی و دیدار با مردم دایکندی به این ولایت سفر کرده‌اند.

آقای مرتضوی در صفحه فیسبوکش نوشته:"برنامه های یك روزه سفر به ولایت دایكندی به شرح ذیل است: 1- افتتاح پروژه تولید برق آفتابی؛ 2-  آغاز كار شبکه انتقال و برق رسانی به شهر نیلی؛ 3- افتتاح كار سرك داخلی شهر نیلی؛ 4- افتتاح آب گیری بند سوختوك."

معاون سخنگوی ریاست جمهوری همچنان گفته که آقای غنی در جریان این سفرش با مسوولان ملکی و نظامی و بزرگان و مردم دایکندی دیدار خواهد کرد.

خبرگزاری جمهور- کابل

 


addup.center