گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

شرایط ترخیص کالاهای ممنوعه وارده قبلی اعلام شد

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی

شرایط ترخیص کالا‌های ممنوعه‌ای که قبل از ممنوعیت واردات، به گمرک وارد و یا ثبت سفارش شده‌اند، اعلام شد.
 شرایط ترخیص کالا‌های ممنوعه‌ای که قبل از ممنوعیت واردات، به گمرک وارد و یا ثبت سفارش شده‌اند، اعلام شد.

به گزارش فارس مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به عسگری رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نوشت: در پاسخ به نامه شماره 97.567767 مورخ 97.5.15 موضوع ممنوعیت اقلام وارداتی همانطوریکه در نامه شماره 60.82567 مورخ 97.3.30 و اصلاحیه بعدی آن به شماره 60.88076 مورخ 97.4.5 آمده است چنانچه کالا‌های وارده فوق‌الذکر به یکی از بند‌های زیر مرتبط باشد قابلیت ترخیص را دارند.

1- ثبت سفارش بانکی این اقلام بایستی قبل از 97.3.30 توسط شبکه بانکی تأمین ارز شده باشد.

2- چنانچه بدون انتقال ارز آمده باشد، ثبت سفارشات آن‌ها قبل از 97.3.30 و بارنامه حمل آن‌ها به تاریخ 97.1.22 و ماقبل آن باشد. (براساس مصوبات کارگروه ماده 14)

3- قبض انبار گمرکی آن‌ها قبل از 97.3.30 باشد.


addup.center