گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سینما

سهم تئاتر دانشگاهی از جریان اصلی تئاتر کشور

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سینما

ایران تئاتر: آنچه تئاتر آکادمیک یا دانشگاهی می‌خوانیم چه ماهیتی دارد، برچه بنیان‌هایی استوار است و چه نقش و جایگاهی را در جریان اصلی تئاتر کشورها ایفا می‌کند؟
برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره تئاتر مناطقجشنواره تئاتر دانشگاهی برای انجمن های تئاتر سراسر کشور فراخوان داد
برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره تئاتر مناطق

جشنواره تئاتر دانشگاهی برای انجمن های تئاتر سراسر کشور فراخوان داد

دبیرخانه بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران با انتشار اطلاعیه ای از کانون ها و انجمن های تئاتر دانشگاهی سراسر کشور خواست تا نیازمندی ها خود برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره تئاتر مناطق اعلام کنند.

|

کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی برگزار می‌کندعرضه آثار برتر تئاتر دانشگاهی در نخستین دوره «امکان»
کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی برگزار می‌کند

عرضه آثار برتر تئاتر دانشگاهی در نخستین دوره «امکان»

نخستین دوره «امکان» باهدف عرضه آثار برتر تئاتر دانشگاهی توسط کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی ایران برگزار می‌شود.

|

با ابلاغ حکم دبیر بیست و دومین دوره جشنواره؛مدیران هنری جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شدند
با ابلاغ حکم دبیر بیست و دومین دوره جشنواره؛

مدیران هنری جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شدند

دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی با ابلاغ حکمی مدیران هنری این دوره از جشنواره را منصوب کرد.

|

مشاور دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد

مشاور دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد

دبیر بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی با ابلاغ حکمی مشاور این دوره از جشنواره را منصوب کرد.

|

از سوی دبیر بیست و دومین دوره جشنوارهمعاون مناطق جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد
از سوی دبیر بیست و دومین دوره جشنواره

معاون مناطق جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران منصوب شد

دبیر بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی با ابلاغ حکمی معاون مناطق این دوره از جشنواره را منصوب کرد.

|

برای حضور در جشنواره تئاتر دانشگاهی؛نتایج بازبینی بخش «تجربه‌های اجرا» معرفی شدند
برای حضور در جشنواره تئاتر دانشگاهی؛

نتایج بازبینی بخش «تجربه‌های اجرا» معرفی شدند

دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران ضمن قدردانی از استقبال دانشجویان برای حضور و مشارکت در این دوره از جشنواره، اسامی آثار راه‌یافته به بازبینی بخش تجربه‌های اجرا را معرفی کرد.

|

از سوی دبیرخانه ؛نتایج بازبینی نهایی دو بخش جشنواره تئاتر دانشگاهی اعلام شد
از سوی دبیرخانه ؛

نتایج بازبینی نهایی دو بخش جشنواره تئاتر دانشگاهی اعلام شد

دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران اسامی آثار راه یافته به بازبینی در «بخش تئاتر صحنه مناطق» و آثار راه یافته به جلسه دفاع از طرح و ایده «بخش تجربه‌های اجرا» را معرفی کرد.

|

از سوی دبیرخانه جشنواره تئاتر دانشگاهی؛آثار راه‌یافته به بازبینی اول «تئاتر صحنه» تهران و البرز معرفی شدند
از سوی دبیرخانه جشنواره تئاتر دانشگاهی؛

آثار راه‌یافته به بازبینی اول «تئاتر صحنه» تهران و البرز معرفی شدند

دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران با قدردانی از استقبال دانشجویان برای حضور و مشارکت در این دوره، اسامی آثار راه‌یافته به بازبینی مرحله اول بخش تئاتر صحنه استان‌های تهران و البرز را منتشر کرد.

|

با صدور حکمی از سوی دبیر جشنواره؛مدیر روابط عمومی جشنواره تئاتر دانشگاهی منصوب شد
با صدور حکمی از سوی دبیر جشنواره؛

مدیر روابط عمومی جشنواره تئاتر دانشگاهی منصوب شد

دبیر بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران با صدور حکمی مدیر روابط عمومی این دوره از جشنواره را منصوب کرد.

|

از سوی دبیرخانه بیست و دومین دوره جشنوارهفراخوان میزبانی بخش مناطق جشنواره تئاتر دانشگاهی منتشر شد
از سوی دبیرخانه بیست و دومین دوره جشنواره

فراخوان میزبانی بخش مناطق جشنواره تئاتر دانشگاهی منتشر شد

دبیرخانه بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی با انتشار اطلاعیه‌ای جزییات نحوه میزبانی بخش تئاتر مناطق این دوره از جشنواره را اعلام کرد.

|