گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری بین الملل

تفاهم‌نامه بازسازی بند دهله قندهار امضا شد

تفاهم‌نامه بازسازی و احیای بند دهله قندهار، امروز در حضور رییس جمهور غنی از سوی محمدهمایون قیومی مشاور رییس جمهور و سرپرست وزارت مالیه و شبهم چوهدری رییس بانک جهانی در افغانستان و سمویل تومیوا رییس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان امضا شد.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ی گفته که در تاریخ 20 سپتامبر 2017 بانک انکشاف آسیایی(ADB) با کمپنی‌های مشترک FCG  ANZDEC و افغان‌ترین برای تکمیل نمودن دیزاین بلند بردن ارتفاع بند دهله قندهار قرارداد نموده که به تاریخ 31 اگست 2019 اختتام خواهد یافت و هزین? آن در حدود 400 میلیون دالر امریکایی است که از سوی بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی تمویل می‌گردد.

در این خبرنمه آمده که کارهای ساختمانی بند دهل? قندهار در چهار مرحله تکمیل می‌گردد که در مرحله اول کاس? بند به ارتفاع 12 متر بلند برده می‌شود که در نتیجه آن ظرفیت کاس? ذخیره آب از 298 میلیون متر مکعب آب به 798 میلیون متر مکعب آب افزایش می‌یابد.

مرحله دوم آن آبیاری و زراعت است که نظر به برآورد کمپنی 20 هزار هکتار زمین دیگر تحت آیباری قرار می‌گیرد، در مرحله سوم آبرسانی شهر قندهار و قریه جات همجوار آن تامین می‌گردد و در مرحله چهارم تولید برق و توزیع آن به شهر قندهار که نظر به برآورد ابتدایی کمپنی متذکره 24 میگاوات خواهد بود، صورت می‌گیرد.