گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

واکنش "کلاشنیکوف" به درخواست آمریکا برای تولید اسلحه روسی

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

درخواست آمریکا برای تولید مسلسل کلاشنیکوف ، مطمئن بودن اسلحه روسی را نشان می دهد.

به گزارش اسپوتنیک، شرکت کلاشنیکوف خبر داد که اطلاعاتی در خصوص طرح های مشخص وجود ندارد.
پیشتر روزنامه ناشنال اینترست اطلاع داده بود که فرماندهی عملیات های ویژه ی آمریکا به شرکتهایی که قادرند فن آوری مدرن سازی مسلسل کلاشنیکوف و مسلسل با کالیبر بزرگ " اوتیوس" را افشا نموده و بهبود بخشیده و کپی آنها را تولید کنند، پاداش می دهد.
شرکت کلاشنیکوف توضیح داد: " در خصوص این طرح ها چیزی نمی دانیم. اما ما تعجب نمی کنیم که این موضوع کیفیت و مطمئن بودن اسلحه ما را تاکید می کند."addup.center