گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

اولویت‌های سرمایه‌گذاری ریاست‌جمهوری ترکیه در دو سال آتی


برنامه اولویت‌های سرمایه‌گذاری دو سال آینده توسط ریاست جمهوری ترکیه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

آنکارا/ خبرگزاری آناتولی

برنامه اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بازه زمانی 2021- 2019 و بخشنامه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در راستای حفظ ثبات اقتصاد کلان برای افزایش سطح رفاه مردم و افزایش تولید در روزنامه رسمی کشور انتششار یافت.

رئیس جمهور اردوغان در این زمینه تصریح کرده است:

''در این دوره هدف اصلی صرفه‌جویی در هزینه های عمومی براى دستیابی به تعادل و رشد پایدار در اقتصاد، ثبات قیمت با کاهش نرخ تورم، افزایش پس انداز ملی، کاهش کسری حساب جاری، تقویت هر چه بیشتر توازن مالیات و انضباط مالی که در نهایت منجر به حفظ ثبات اقتصاد کلان و مالی می‌شود، خواهد بود.

اولویت ما تخصیص و استفاده موثر از منابع اختصاص یافته به سرمایه گذاری‌های عمومی جهت کمک حداکثری به سیاست‌های آینده است. اولویت با پروژه‌هایی خواهد بود که در اسرع وقت به بهره برداری می‌رسند. پروژه‌هایی که مستقیما در ارتباط با نیازهای فوری شهروندان نیست و افزایش ارزش افزوده اقتصادی ندارند، در اولویت نخواهند بود.''

?.


خبرگزاری آناتولی اخبار خود از طریق سامانه مدیریت خبر (HAS) برای مشترکین رسانه‌ای ارسال و فقط بخشی از آنها را خلاصه و در وبسایت خود منتشر میكند. بنابراین برای دریافت اخبار كامل ما، لطفا تماس گرفته و مشترك شوید!


addup.center