گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری فرهنگی

پژوهشکده سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ایجاد می شود

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار فرهنگی

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی با تأسیس پژوهشکده سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به استناد رای صادره در دویست و شصت و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 6 آبان 97 با تاسیس پژوهشکده سلامت با مشمولیت مراکز تحقیقات پیشگیری از سوء مصرف مواد، علوم دارویی و عوامل محیطی تأثیر گذار بر سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موافقت به عمل آمد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال نامه ای در 13 آبان 97 موافقت خود را به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دارای 6 مرکز تحقیقاتی مصوب قطعی، 6 مرکز تحقیقاتی مصوب اصولی و یک واحد توسعه تحقیقات بالینی است.addup.center