گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری ورزشی

احتمال جدایی انصاری فرد از ناتینگهام فارست


یک سایت انگلیسی خبر داد که احتمال دارد مهاجم ایرانی ناتینگهام فارست از تیم جدا شود.

به گزارش شفاف، سایت «ناتینگهام پوست» انگلیس خبر داد که صبری لموشی، سرمربی ناتینگهام فارست برای خط حمله اش گزنیه های زیادی در فصل جدید دارد.

از جمله مهاجمان این تیم داریل مورفی، تایلر واکر و کریم انصاری فرد هستند که برای جایگاه ثابت باهم رقابت دارند. با این وجود احتمال دارد انصاری فرد و مورفی در تابستان به تیم جدیدی بروند.

#کریم انصاری فرد #انگلیس #ناتینگهام پوست #رقابت #ناتینگهام فارست
منبع: خبروان