گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری فرهنگی هنری

نشست اخلاق و هنر برگزار می‌شود


نشست اخلاق و هنر با حضور کارشناسان 30 مهرماه در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه فلسفه غرب مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، سلسله نشستهای تخصصی ماهانه نسبت اخلاق با علوم برگزار می شود.

نشست اول از این سلسله نشستها به بررسی رابطه اخلاق و هنر اختصاص دارد.

در این نشست هادی ندیمی به موضوع هنر به مثابه اخلاق می پردازد. همچنین سیدمحمدرضا بهشتی در مورد زیبایی و خیر در سپهر اندیشه یونان و روشنگی صحبت می کند.

مطالعات نقد اخلاقی در عالم هنر و سرشت هنری اخلاق(رویکرد گادامری) موضوعاتی است که به ترتیب محسن کرمی و امیر مازیار درباره آن سخنرانی می کنند. دبیر علمی این نشست شهین اعوانی است.

نشست یادشده 30 مهرماه از ساعت 15 تا 18 در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در خیابان ولی عصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه آراکلیان، پلاک 4 برگزار می شود.

#اخلاق #مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران #فرهنگستان هنر
منبع: خبروان