گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری فرهنگی هنری

سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان منصوب شد


حسین اسحاقی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان طی حکمی آقای دکتر رامین‌افتخاری را به عنوان سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور مدیرکل و کارکنان این اداره کل معرفی شد.
حسین اسحاقی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان طی حکمی آقای دکتر رامین‌افتخاری را به عنوان سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان منصوب کرد.
حسین اسحاقی در این مراسم عنوان‌‌کرد:معاونت هنری و امور سینمایی دارای گستره فعالیتهای هنری و سینمایی در حوزه های مختلف است که لازم می باشد تعامل بیش از پیش با اصحاب هنر و سینماونمایش در جنوب کرمان انجام شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با تاکید بر وفاق و همکاری بین واحدهای مختلف با تاسی به بیانات مقام معظم رهبری و نگاه ویژه به بیانه گام دوم انقلاب با تمرکز به اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کلان برنامه های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار تلاش بیشتر در این حوزه شدند.
حسین اسحاقی در پایان بیان داشت: معاونت هنری و سینمایی دارای شرایط و ویژگیهای خاص است و امیدوارم معاونت جدید باتوجه به شرح وظایف به عملکرد خود در زمینه های برگزاری جشنواره های شاخص هنری و تشکیل ستادهای اجرایی برنامه های هنری ،توجه به زیر ساختهای هنری ،راه اندازی آموزشگاهها و موسسات هنری در شهرستانهای تابعه ،راه اندازی کمیته مدو لباس،گفتمان سازی حوزه هنر و تبادل اندیشه ،بیمه هنرمندان و توجه به معیشت هنرمندان در دستور کار قرار دهند .
#معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان #مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان #حکم انتصاب
منبع: خبروان